Tjänstepension för egenföretagare

Den allmänna pension du tjänar in under ett år uppgår 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (maximalt 7,5 inkomstbasbelopp). För 2021 innebär det att du maximalt kan tjäna in 94 628 kr i allmän pension. Detta förutsätter att du har en pensionsgrundande årsinkomst om 511 500 kr (7,5IBB). Mer om allmän pension kan du läsa här.

För en anställd är det vanligt med tjänstepensionsavtal med arbetsgivare. Antingen via kollektivavtal eller annat avtal direkt med arbetsgivare som inte är anslutna till kollektivavtal. Mer om tjänstepension kan du läsa här.

Som egenföretagare känner du väl till att det ibland kan vara svårt att få intäkterna att täcka kostnaderna.

En kortsiktig lösning, som är allt annat än ovanlig, är att företagsledare/ägare under en period avstår från att ta ut hela, eller delar av sin lön.

Vanligt är också att avstå den egna pensionsavsättningen. En åtgärd som för stunden kan vara absolut nödvändig, men det är då viktigt att inte glömma bort att aktivera tjänstepensionen igen så snart resultat och likviditet medger.

Om en eller båda dessa kostnadsbesparingar blir varaktiga kan de innebära en kännbar effekt för dig när det är dags att sluta arbeta och i stället plocka ut pension.

Här finns en möjlighet för egenföretagaren att kompensera för tidigare avstående av tjänstepension genom att göra en större avsättning till tjänstepension under de perioder verksamhetens resultat medger det.

Den maximala avsättningen till tjänstepension som kan göras för en egenföretagare är 35% av bruttolönen (dock max 10 prisbasbelopp) per år.

–  Om du är egenföretagare och vet med dig att du under åren inte alltid har haft ett löneuttag som maximerat intjänande av den allmänna pensionen och/eller periodvis har avstått avsättning till egen tjänstepension rekommenderar vi dig att se över möjligheterna att göra extra avsättningar till tjänstepension så snart som möjligt, berättar Annica Vestlund auktoriserad redovisningskonsult på Ekonomibolaget

Köpa ikapp tjänstepension avseende tidigare år

Ytterligare en möjlighet som finns är den s k kompletteringsregeln a k a ”köpa-ikapp-regeln”.
Kortfattat innebär den att det finns möjlighet för ett bolag att i efterhand köpa ikapp tjänstepension avseende tidigare år. Det vanligaste exemplet är just nystartade bolag där företagsledare har avstått avsättning till tjänstepension till förmån för att investera i bolagets uppbyggnad och tillväxt. För att beräkna storleken på detta köpa-ikapp-utrymme rekommenderar vi att du tar hjälp av pensionsrådgivare.

Kontakta oss