Ekonomibloggen

Skatteplanering

Ekonomifakta 2023

2023-01-13 09:19

Det har inte undgått någon att år 2022 slagit hårt mot ekonomin. Inflationen har de senaste åren legat på en låg och stabil nivå men ligger idag långt över Riksbankens mål på 2%. Corona-pandemin och de ökade gas- och oljepriserna är en stor orsak till detta. Olja och gas/energi är insatsvaror i andra varor vilket innebär att andra varor också stiger i pris. Stigande räntor slår hårt mot hushållen och företagen. Börsen har också tagit rejält med stryk vilket syns på samtliga världsindex. 
Bedömare menar att inflationen i Sverige kommer falla ett par procent till cirka 5% under 2023. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur under år 2023 med flera års varaktighet.

Läs Mer
Företagsregistrering

Företagsregistrering hos Skatteverket

2022-12-19 12:48

Nu börjar vi närma oss slutet på guiden för att starta upp ert nya bolag. När bolagsregistreringen hos Bolagsverket är klar så ska bolaget och dess verksamhet även registreras hos Skatteverket. Detta kan firmatecknaren göra direkt via e-tjänst på verksamt.se eller så ordnar man det via en blankett från Skatteverket som heter SKV 4620.

Läs Mer
Nyemission
CFO

Vad är en nyemission?

2022-12-14 15:34

Många bolag som blivit framgångsrika har under historiens gång varit tvungna att genomföra nyemissioner. Vägen till framgång är inte alltid lätt och det kan ta många år innan intäkterna överstiger kostnaderna. För att kunna finansiera sin verksamhet behöver bolaget resa kapital, det vill säga genomföra en kapitalanskaffning. En av metoderna vid kapitalanskaffning är just genom en nyemission. En annan typ av emission är fondemission. Nedan förklaras nyemission där nytt medel tillförs till bolaget.

Läs Mer
Gåvor till anställda

Vad gäller för gåvor till anställda?

2022-11-08 13:25

Att få en gåva från sin arbetsgivare är normalt en skattepliktig förmån. Dock finns det vissa undantag. Dessa är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor som är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Se mer nedan under respektive rubrik. 

Läs Mer
Affärsplan

Affärsplan

2022-09-30 13:21

Om du har följt vår Starta-bolag-guiden så är steg 2 i processen kring att starta bolag att upprätta en affärsplan. Affärsplanen är en road-map för bolaget, som bland annat beskriver bolaget, affärsidén, genomförandet, teamet bakom bolaget och mycket annat. Denna vänder sig till bolagets intressenter så som potentiella investerare och bank. 

Läs Mer

Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

2022-09-12 08:00

Ibland kan likviditetsbrist eller andra omständigheter innebära att ett bolag inte har möjlighet att betala sina skatter till Skatteverket i utsatt tid. Antingen uppstår en skuld på bolagets skattekonto eller så kan bolagets företrädare försöka förhala att skulden uppstår genom att underlåta att lämna in skattedeklarationer för moms eller arbetsgivaravgifter och skatt. Nedan beskriver vi de yttersta konsekvenserna detta kan få för ett bolag och dess företrädare.

Läs Mer
Ekonomisk rådgivning

Starta-bolag guiden

2022-09-05 10:52

Går du runt i tankarna kring att starta eget bolag? Du är inte ensam. Under 2021 startades 78 960 företag i Sverige. Vi har stadigt legat på +70 000-nivån sedan 2010. Men vägen till att starta eget företag är inte alltid lätt, i synnerhet för personer som inte har erfarenhet av företagsamhet sedan tidigare. Frågeställningarna är många och ju längre in i processen man går i, desto fler frågeställningar. AB eller enskild firma, kvartalsmoms eller årsmoms, vad de olika klausulerna i bolagsordningen innebär, prata med banken först eller Bolagsverket?

Läs Mer
Interims CFO

Att anställa eller hyra en interims-CFO?

2022-08-22 08:00

Många bolag outsourcar idag olika delar av sin verksamhet istället för att anställa. Det finns flera orsaker till detta och en av de vanligaste anledningarna är för att det helt enkelt är billigare och effektivare. Majoriteten av bolagen anlitar en extern redovisningsbyrå att sköta allt vad gäller bokföring till upprättande av årsredovisningar. Det har dock blivit allt vanligare med att bolag hyr in interims-konsulter, som arbetar på plats hos företaget. Företaget betalar enbart för de timmarna som konsulten lägger ned. Fördelarna växer när bolaget växer. När bolaget kommit in i ett visst skede, exempelvis kommersialisering, så växer även behovet av nya nyckelroller. Det kan vara allt från en professionell styrelse till VD. Men en viktig roll däremellan är just ekonomichefs-rollen. 

Läs Mer