Ekonomibloggen

Rådgivning kring aktieägartillskott

Vad är ett aktieägartillskott?

2021-05-31 08:00

När det varit tufft ett tag och bolaget går med förlust kan det krävas åtgärder för att säkra upp det egna kapitalet i för att t.ex. undvika kontrollbalansräkning eller att bolaget behöver likvideras. En av de vanligaste lösningar för mindre bolag är att aktieägarna går in med ett kapitaltillskott som avlastar den ackumulerade förlusten och innebär att bolagets verksamhet kan drivas vidare utan risk för personligt betalningsansvar eller likvidation av bolaget.

Läs Mer
Rådgivning kring kvalificerade aktier i fåmansbolag.

Hur beskattas kvalificerade aktier i ett fåmansbolag?

2021-05-18 08:00

Men bra skatteplanering finns det stora summor att spara. Ekonomibolagets skatterådgivare hjälper varje år många delägare i fåmansbolag att planera sin lön, pension och utdelning för att få ut så mycket som möjligt att företagets överskott. Nedan beskrivs vilken beskattning som gäller vid utdelning från ett fåmansbolag.

Läs Mer
skatterådgivning

Lägst skatt är inte alltid bäst

2021-05-11 14:56

För dig med enskild firma eller som är andelsägare i handelsbolag finns stora möjligheter till resultat- och skatteplanering i din NE- eller N3A-bilaga.

Läs Mer
Nedläggning av bolag

Nedläggning av bolag

2021-05-03 14:48

Om man vill lägga ner sitt bolag finns det flera tillvägagångssätt. Nedan listar vi 4 sätt att göra detta på beroende på tid och omständigheter. 

Läs Mer
aktieägaravtal

Aktieägaravtalets fördelar

2021-04-26 14:40

Vid uppstart av ett företag är alla delägare ofta överens och behovet av ett aktieägaravtal känns kanske avlägset.

Men vad händer om någon av delägarna slutar, blir långtidssjuk, skulle avlida? Vad gör vi med vinsten om det går väldigt bra, eller motsatsen, hur finansierar vi ett underskott. Vad ska hända om någon delägare vill sälja sina aktier och hur ska bolaget värderas. Dessa och många fler frågor är sådant som regleras i ett aktieägaravtal.

Rådet är att bolag med fler än 1 delägare ska ta fram ett aktieägaravtal redan från start då man i detta läge ofta har en samsyn på hur bolaget ska hanteras och vad som ska hända i olika situationer.

I ett aktieägaravtal kan man exempelvis komma överens om:

Läs Mer
Revisor i aktiebolag

När behöver ett bolag ha revisor?

2021-03-30 17:25

Enligt huvudregeln ska alla aktiebolag ha revisor. Det finns däremot företag som har möjlighet att välja bort kravet på revisor om de inte uppnår särskilda kriterier.

För att kravet på revisor ska infalla ska bolaget nå upp till minst två av nedan gränsvärden 2 år i rad, det måste dessutom vara samma 2 gränsvärden som uppnåtts. I och med detta kan kravet på revisor på grund av ovan nämnda värden gälla först från och med tredje räkenskapsåret.

Läs Mer
hemmakontor

Avdrag för hyra i hemmet

2021-03-16 08:52

Efter ett märkligt år som inneburit förändringar i både arbetssätt och arbetsmiljö är det nu dags att titta på de skattemässiga effekterna av att arbeta hemma! I och med de förändrade förutsättningarna under 2020 har många företagare och deras anställda flyttat hem sina arbetsplatser till köksbord, garderober och kontor i hemmet. Tyvärr blir det svårt för många hemarbetande att göra någon form av avdrag till följd av denna omställning, och nedan reder vi ut vad som gäller när det kommer till att göra avdrag för detta samt vilka ersättningar som kan betalas ut.

Läs Mer
Pension för egenföretagare

Tjänstepension för egenföretagare

2021-03-09 18:52

Den allmänna pension du tjänar in under ett år uppgår 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (maximalt 7,5 inkomstbasbelopp). För 2021 innebär det att du maximalt kan tjäna in 94 628 kr i allmän pension. Detta förutsätter att du har en pensionsgrundande årsinkomst om 511 500 kr (7,5IBB). Mer om allmän pension kan du läsa här.

Läs Mer