Ekonomibloggen

Rådgivning kring att äga aktier via holdingbolag.

Äga via holdingbolag?

2021-12-13 17:53

Ett vanligt upplägg när det kommer till bolagsägande är att en person äger de bolag där driften sker via holdingbolag, men det är oftast inte där resan börjar. Fördelarna väger tungt kring att äga driftsbolag på detta vis, men det är flera viktiga faktorer att beakta innan man sätter upp ägarstrukturen eller genomför en intern aktieöverlåtelse, en så kallad "internare". 

Läs Mer
Genomgång av rapportpaket, mål och nyckeltal

Rapportpaket - Varför?

2021-09-06 10:01

En sedvanlig balans- och resultatrapport ger en ögonblicksbild av verksamheten och för många bolag räcker detta för att styra verksamheten. Problemet med är att dessa rapporter inte visar några prognoser eller trender framåt.

Läs Mer
Budgetarbete hos Ekonomibolaget

Varför ska man upprätta en budget?

2021-08-23 10:00

Budget är ett laddat ord. För många är det negativt laddat. Hur många har inte försökt ducka för ekonomichefen som springer runt varje höst och jagar in siffrorna till nästa års budget?

Läs Mer
Rådgivning kring ägarförändringar i fåmansbolag

Vad behöver göras vid ägarförändringar i aktiebolag?

2021-08-15 14:08

Överlåtelser av aktier i fåmansbolag kan ske av flera olika anledningar: en ny investerare vill gå in i bolaget, en tidigare samarbetspartner vill dra sig ur eller så är det helt enkelt dags att sälja bolaget av någon anledning. I detta blogginlägg sammanfattar vi de förändringar som behöver göras på diverse olika platser när det har skett en ägarförändring i ett fåmansbolag.

Läs Mer
Rådgivning kring aktieägartillskott

Vad är ett aktieägartillskott?

2021-05-31 08:00

När det varit tufft ett tag och bolaget går med förlust kan det krävas åtgärder för att säkra upp det egna kapitalet i för att t.ex. undvika kontrollbalansräkning eller att bolaget behöver likvideras. En av de vanligaste lösningar för mindre bolag är att aktieägarna går in med ett kapitaltillskott som avlastar den ackumulerade förlusten och innebär att bolagets verksamhet kan drivas vidare utan risk för personligt betalningsansvar eller likvidation av bolaget.

Läs Mer
Rådgivning kring kvalificerade aktier i fåmansbolag.

Hur beskattas kvalificerade aktier i ett fåmansbolag?

2021-05-18 08:00

Men bra skatteplanering finns det stora summor att spara. Ekonomibolagets skatterådgivare hjälper varje år många delägare i fåmansbolag att planera sin lön, pension och utdelning för att få ut så mycket som möjligt att företagets överskott. Nedan beskrivs vilken beskattning som gäller vid utdelning från ett fåmansbolag.

Läs Mer
skatterådgivning

Lägst skatt är inte alltid bäst

2021-05-11 14:56

För dig med enskild firma eller som är andelsägare i handelsbolag finns stora möjligheter till resultat- och skatteplanering i din NE- eller N3A-bilaga.

Läs Mer