Ekonomibloggen

Kontrollbalansrakning

Kontrollbalansräkningens fördelar

2020-09-15 14:17

Kontrollbalansräkning är ett ord som ofta kopplas samman med en känsla av obehag hos många företagare. Nedan kikar vi på vad det innebär men också hur det kan vändas till något positivt!

Läs Mer
tvangslikvidation-radgivning

Hur går tvångslikvidation till?

2020-09-10 09:23

Till skillnad från en frivillig likvidation är en tvångslikvidation inte något som bolaget själv beslutar om. Däremot finns det åtgärder ett bolag kan vidta för att undvika tvångslikvidation.

Läs Mer
revisor

När måste ett företag ha revisor?

2020-09-07 17:33

När man driver ett aktiebolag är grundregeln att bolaget skall ha en revisor som granskar årshandlingarna. De flesta nybildade aktiebolagen och de bolag som inte uppnår en viss storlek kan dock välja att inte besluta att välja in en revisor.

Läs Mer
f-skatt-ansokan

Hur ansöker jag om F-skatt?

2020-09-07 17:28

F-skatt är en företagarskatt och innebär att man som egenföretagare betalar in sina skatter och avgifter på inkomster i sin näringsverksamhet själv. F-skatten är en preliminärskatt som betalas in i lika stor del varje månad och som har för avsikt att i största möjliga mån överensstämma med räkenskapsårets slutliga skatt. 

Läs Mer
revisor-eller-redovisningskonsult

Behöver jag en revisor eller redovisningskonsult?

2020-09-07 17:23

Att ta hjälp från en redovisningskonsult är frivilligt, men kan underlätta då du istället kan fokusera på din kärnverksamhet och vara säker på att du får korrekta och kvalitetssäkrade underlag för dina siffror. Underlag som sedan kan användas som stöd till dina framtida affärsbeslut. 

Läs Mer