Ekonomibloggen

Sänk skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år

2020-12-08 15:51

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen vilande varken har någon juridisk- eller fast betydelse. Termen syftar till en metod som går under flera beteckningar; "trädabolag", "5;25-bolag" eller som i detta fall "vilande aktiebolag".

Syftet med denna populära metod är att undvika hög vinstbeskattning, om exempelvis bolaget har höga vinstmedel från tidigare år, om bolaget avyttrat ett dotterbolag eller en verksamhet med hög vinst som påföljd eller om bolaget skall avyttras. Metoden innebär att man som företagare väljer att upphöra med all verksamhet i bolaget under 5 hela kalenderår. Om detta görs under pågående år så räknas inte det året som ett helt kalenderår.

Läs Mer

Fördelar med rapport om årsredovisning

2020-11-23 15:35

Det är en rapport som en auktoriserad redovisningskonsult kan avge vid tillfället för årsbokslut som kan lämnas för aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag. I rapporten intygar den auktoriserade redovisningskonsulten att bokföringen är utförd enligt Rex – Svensk Standard för redovisningsuppdrag vilket visar på rapporternas höga kvalitet.

Läs Mer