Ekonomibloggen

aktieägaravtal

Aktieägaravtalets fördelar

2021-04-26 14:40

Vid uppstart av ett företag är alla delägare ofta överens och behovet av ett aktieägaravtal känns kanske avlägset.

Men vad händer om någon av delägarna slutar, blir långtidssjuk, skulle avlida? Vad gör vi med vinsten om det går väldigt bra, eller motsatsen, hur finansierar vi ett underskott. Vad ska hända om någon delägare vill sälja sina aktier och hur ska bolaget värderas. Dessa och många fler frågor är sådant som regleras i ett aktieägaravtal.

Rådet är att bolag med fler än 1 delägare ska ta fram ett aktieägaravtal redan från start då man i detta läge ofta har en samsyn på hur bolaget ska hanteras och vad som ska hända i olika situationer.

I ett aktieägaravtal kan man exempelvis komma överens om:

Läs Mer
Revisor i aktiebolag

När behöver ett bolag ha revisor?

2021-03-30 17:25

Enligt huvudregeln ska alla aktiebolag ha revisor. Det finns däremot företag som har möjlighet att välja bort kravet på revisor om de inte uppnår särskilda kriterier.

För att kravet på revisor ska infalla ska bolaget nå upp till minst två av nedan gränsvärden 2 år i rad, det måste dessutom vara samma 2 gränsvärden som uppnåtts. I och med detta kan kravet på revisor på grund av ovan nämnda värden gälla först från och med tredje räkenskapsåret.

Läs Mer
hemmakontor

Avdrag för hyra i hemmet

2021-03-16 08:52

Efter ett märkligt år som inneburit förändringar i både arbetssätt och arbetsmiljö är det nu dags att titta på de skattemässiga effekterna av att arbeta hemma! I och med de förändrade förutsättningarna under 2020 har många företagare och deras anställda flyttat hem sina arbetsplatser till köksbord, garderober och kontor i hemmet. Tyvärr blir det svårt för många hemarbetande att göra någon form av avdrag till följd av denna omställning, och nedan reder vi ut vad som gäller när det kommer till att göra avdrag för detta samt vilka ersättningar som kan betalas ut.

Läs Mer
Pension för egenföretagare

Tjänstepension för egenföretagare

2021-03-09 18:52

Den allmänna pension du tjänar in under ett år uppgår 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (maximalt 7,5 inkomstbasbelopp). För 2021 innebär det att du maximalt kan tjäna in 94 628 kr i allmän pension. Detta förutsätter att du har en pensionsgrundande årsinkomst om 511 500 kr (7,5IBB). Mer om allmän pension kan du läsa här.

Läs Mer
Rådgivning kring trädabolag

Sänk skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år

2020-12-08 15:51

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen vilande varken har någon juridisk- eller fast betydelse. Termen syftar till en metod som går under flera beteckningar; "trädabolag", "5;25-bolag" eller som i detta fall "vilande aktiebolag".

Syftet med denna populära metod är att undvika hög vinstbeskattning, om exempelvis bolaget har höga vinstmedel från tidigare år, om bolaget avyttrat ett dotterbolag eller en verksamhet med hög vinst som påföljd eller om bolaget skall avyttras. Metoden innebär att man som företagare väljer att upphöra med all verksamhet i bolaget under 5 hela kalenderår. Om detta görs under pågående år så räknas inte det året som ett helt kalenderår.

Läs Mer