Ekonomibloggen

Hur beskattas utdelning från ett fåmansbolag?

2020-10-21 13:41

Vad utgör ett fåmansbolag?

När fyra eller färre verksamma delägare äger kvalificerade aktier motsvarande mer än hälften av rösterna i ett aktiebolag så innebär det att bolaget är ett fåmansbolag. Det är denna princip som utgör grunden för fåmansbolagsregeln, eller 3:12-reglerna. Den senare benämningen är allt mer använd och har sin bakgrund i gamla lagen om statlig inkomstskatt; 3 kapitlet 12 paragrafen, därav namnet. Reglerna reglerar bland annat hur en delägare beskattas vid avyttring av aktier i aktiebolaget eller det som i detta fall är aktuellt, utdelning från aktiebolaget. Delägare som ingår i en närstående krets räknas som en enda delägare, vid bedömningen om det är ett fåmansbolag eller inte. Reglerna gäller delägare som privatpersoner och inte ägande via exempelvis ett holdingbolag.

Läs Mer
Kontrollbalansrakning

Kontrollbalansräkningens fördelar

2020-09-15 14:17

Kontrollbalansräkning är ett ord som ofta kopplas samman med en känsla av obehag hos många företagare. Nedan kikar vi på vad det innebär men också hur det kan vändas till något positivt!

Läs Mer
tvangslikvidation-radgivning

Hur går tvångslikvidation till?

2020-09-10 09:23

Till skillnad från en frivillig likvidation är en tvångslikvidation inte något som bolaget själv beslutar om. Däremot finns det åtgärder ett bolag kan vidta för att undvika tvångslikvidation.

Läs Mer
revisor

När måste ett företag ha revisor?

2020-09-07 17:33

Grundregeln för aktiebolag är att bolaget skall ha en revisor som granskar årshandlingarna. Dock finns det gränsvärden som medför att de flesta nybildade aktiebolagen samt bolag som inte uppnår dessa gränsvärden kan avstå från att att välja in en revisor.

Läs Mer