Ekonomibloggen

Rådgivning kring årsredovisning

Fördelar med rapport om årsredovisning

2020-11-23 15:35

Det är en rapport som en auktoriserad redovisningskonsult kan avge vid tillfället för årsbokslut som kan lämnas för aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag. I rapporten intygar den auktoriserade redovisningskonsulten att bokföringen är utförd enligt Rex – Svensk Standard för redovisningsuppdrag vilket visar på rapporternas höga kvalitet.

Läs Mer
Rådgivning kring beskattning av utdelning

Hur beskattas utdelning från ett fåmansbolag?

2020-10-21 13:41

Vad utgör ett fåmansbolag?

När fyra eller färre verksamma delägare äger kvalificerade aktier motsvarande mer än hälften av rösterna i ett aktiebolag så innebär det att bolaget är ett fåmansbolag. Det är denna princip som utgör grunden för fåmansbolagsregeln, eller 3:12-reglerna. Den senare benämningen är allt mer använd och har sin bakgrund i gamla lagen om statlig inkomstskatt; 3 kapitlet 12 paragrafen, därav namnet. Reglerna reglerar bland annat hur en delägare beskattas vid avyttring av aktier i aktiebolaget eller det som i detta fall är aktuellt, utdelning från aktiebolaget. Delägare som ingår i en närstående krets räknas som en enda delägare, vid bedömningen om det är ett fåmansbolag eller inte. Reglerna gäller delägare som privatpersoner och inte ägande via exempelvis ett holdingbolag.

Läs Mer
Rådgivning kring kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkningens fördelar

2020-09-15 14:17

Kontrollbalansräkning är ett ord som ofta kopplas samman med en känsla av obehag hos många företagare. Nedan kikar vi på vad det innebär men också hur det kan vändas till något positivt!

Läs Mer
tvangslikvidation-radgivning

Hur går tvångslikvidation till?

2020-09-10 09:23

Till skillnad från en frivillig likvidation är en tvångslikvidation inte något som bolaget själv beslutar om. Däremot finns det åtgärder ett bolag kan vidta för att undvika tvångslikvidation.

Läs Mer