Avdrag för hyra i hemmet

Efter ett märkligt år som inneburit förändringar i både arbetssätt och arbetsmiljö är det nu dags att titta på de skattemässiga effekterna av att arbeta hemma! I och med de förändrade förutsättningarna under 2020 har många företagare och deras anställda flyttat hem sina arbetsplatser till köksbord, garderober och kontor i hemmet. Tyvärr blir det svårt för många hemarbetande att göra någon form av avdrag till följd av denna omställning, och nedan reder vi ut vad som gäller när det kommer till att göra avdrag för detta samt vilka ersättningar som kan betalas ut.

Skatteverket ställer någorlunda hårda krav som ska uppfyllas för att man ska ha rätt att göra avdrag för kontorsutrymme i hemmet och de har nyligen aviserat att detta är något som kommer kontrolleras extra hårt i år. De förutsättningar som krävs för att få göra avdrag i den privata deklarationen är som följer nedan:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats
  • Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden
  • Arbetsrummet ska enbart ha använts för arbetet
  • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts om den skattskyldiga inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det antingen:

  • Arbetsrummet ska vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen, eller
  • Arbetsrummet ska vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål

Om man uppfyller dessa krav kan man dra av för de merkostnader som uppkommer till följd av användandet av detta rum. Normalt handlar det om 1 000-3 000 kronor per år.

Det går även att hyra ut sitt rum till bolaget, både för bolagsmännen och de anställda. Det måste då finnas ett avtal mellan bostadsägare och bolaget samt att hyresbeloppet inte får vara högre än marknadsvärdet. I kontraktet ska framgå hur stort utrymmet är samt hyresnivån. Hyran kommer beskattas som kapital med 30% skatt för bostadsägaren och bolaget får göra avdrag för hyreskostnaden. Tas hyran ut för högre belopp än marknadsvärde så kan man bli tvungen att beskattas som lön för detta.

Till följd av detta kan det istället vara fördelaktigt att ta fram avtal som innebär lönetillägg för de anställda så länge de arbetar på hemmaplan. Kontakta oss om ni överväger att decentralisera eran kontorsmiljö, så hjälper vi till med att räkna ut vad som är fördelaktigast för er och era anställda!

Kontakta oss