1 min read

Bokföring till fast pris - allt ingår?

Bokföring till fast pris - allt ingår?

Det är inte helt ovanligt att se erbjudanden om fast pris för bokföring där allt ingår när man söker hjälp med redovisning.

Det låter ju jättebra. Med fasta priser blir det enkelt att budgetera och fakturan från redovisningsbyrån innehåller aldrig några överraskningar.

 

I dagens dynamiska affärsvärld är bokföringstjänster avgörande för att säkerställa en sund ekonomisk grund för företag. När det gäller att välja mellan fast pris och variabelt pris för dessa tjänster, finns det olika faktorer att överväga.

 

För ett s k levebrödsföretag, eller annat bolag där månaderna är nästintill identiska med varandra kan det absolut vara en god idé att teckna ett fastprisavtal med din redovisningsbyrå.

Alla parter är väl införstådda vad som ingår i uppdraget och vad som ska utföras varje månad.
Lika viktigt här är också att veta vad som inte ingår i det fasta priset på bokföringen. 

 

För ett bolag vars verksamhet och/eller supportbehov är av mer fluktuerande karaktär kan det vara en god idé att titta på en annan lösning.

 

Om ditt bolag förändras (tillväxt eller neddragningar) kan ett fast pris begränsa flexibiliteten som krävs för att hantera dessa förändringar eller andra oväntade händelser som påverkar bokföringsbehoven.

Att teckna ett avtal med ett löpande arvode behöver inte alls vara likställt med en otrevlig överraskning varje gång fakturan kommer.

 

Genom att arbeta tillsammans med din redovisningskonsult och sätta upp tydliga arbetsrutiner för både dig och konsulten går det alldeles utmärkt att arbeta fram ett tidsestimat så att du alltid vet ungefär vad du kan förvänta dig.

Vid förändringar eller oväntade händelser kan du alltid diskutera med din redovisningskonsult i förväg och få en tydlig bild av vad det har för effekt på fakturan.

 

Men behöver det ena utesluta det andra? Det finns ju faktiskt ett tredje alternativ – en kombinationslösning. Fast arvode på de delar av uppdraget som är mer förutsägbara och lättare att planera – och ett löpande arvode för övriga moment.

Ekonomibolagets målsättning är båda parter ska vara nöjda med avtalet. Det är så vi bygger långsiktiga och hållbara affärer.

 

Tag kontakt med någon av våra redovisningskonsulter så hjälps vi åt för att hitta den bästa lösningen för dig och ditt bolag.

 

Kontakta oss

Fördel med att anlita en redovisningskonsult

Fördel med att anlita en redovisningskonsult

Finns det några fördelar med att anlita en redovisningskonsult vad kan de göra för oss?

Read More
Redovisningshjälp - Vad kostar det att anlita en redovisningsbyrå?

Redovisningshjälp - Vad kostar det att anlita en redovisningsbyrå?

Det är stor skillnader i kvalitén hos olika redovisningsbyråer. Därför att det viktigt att se till helheten när man anlitar en redovisningskonsult.

Read More
Ekonomibolaget och Fortnox - En perfekt kombination för effektiv ekonomihantering

Ekonomibolaget och Fortnox - En perfekt kombination för effektiv ekonomihantering

Att välja rätt redovisningsbyrå och redovisningssystem är viktigt för ett företags ekonomiska hälsa och framgång.

Read More