2 min read

Allt du behöver veta om DAC7

Allt du behöver veta om DAC7

Sverige har länge varit en frontfigur när det gäller att anpassa sig till och dra nytta av den digitala ekonomin. Med den snabba tillväxten av digitala plattformar och tjänster har det blivit allt viktigare för lagstiftare att skapa regelverk som kan hantera de specifika utmaningar och möjligheter som den digitala ekonomin medför. Ett sådant regelverk är DAC7 (Digital Administrative Cooperation in Taxation), som har införts av EU för att hantera beskattningen av digitala plattformar och tjänster.

 

Direktivet syftar till att öka transparensen och samarbetet mellan medlemsstaterna gällande digitala tjänster och plattformar. Detta innebär att de digitala plattformarna kommer att vara skyldiga att samla in och rapportera inkomstrelaterad information till, i vårt fall, Skatteverket.

 

Implementeringen av DAC7 i Sverige kommer att innebära både utmaningar och möjligheter. Å ena sidan kan det ökade samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna underlätta för Skatteverket att övervaka och bekämpa skatteundandragande inom den digitala ekonomin. Å andra sidan kan det kräva betydande resurser från både digitala plattformar och skattemyndigheter för att samla in och hantera data på ett effektivt sätt.

 

Sverige har traditionellt varit känd för sin innovativa och teknikdrivna ekonomi, och DAC7 kan öppna upp nya möjligheter för svenska företag att dra nytta av den digitala ekonomin på ett rättvist och hållbart sätt. Genom att främja samarbete och transparens kan direktivet också bidra till att stärka Sveriges position som ledande aktör inom den digitala sektorn.

 

Exempel på företag som kan behöva lämna uppgifter är;

 

E-handelsplattformar: e-handelsplattformar som tillhandahåller en marknadsplats där säljare kan sälja sina produkter kan omfattas av DAC7. 

Digitala marknadsföringsplattformar: Företag som erbjuder digitala marknadsföringstjänster, såsom annonsplattformar och affiliatenätverk, kan också omfattas av DAC7. 

Sökmotorer och sociala medieplattformar: Aktörer som driver sökmotorer eller sociala medieplattformar kan också påverkas av DAC7. 

Digitala betalningsplattformar: Företag som tillhandahåller digitala betalningstjänster, såsom betalningsgatewayer och mobila betalningsappar, kan också vara berörda av DAC7.

 

Har du som privatperson exempelvis hyrt ut din lägenhet och använt exempelvis Blocket Bostad som uthyrningsförmedlare, så lämnar Blocket denna uppgift till Skatteverket. Kontrolluppgiften skickas även till dig, där uthyrningssumman för året framgår. Har du erhållit intäkter från en plattform, som omfattas av DAC7-direktivet, så kommer denna plattform att dela med sig av information till Skatteverket. Det ligger sen i din skyldighet att redovisa överskottet.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vilka avdrag du kan göra, upprätta räkne-bilagan samt hjälpa dig upprätta hela inkomstdeklarationen. 

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Tjänstepension för egenföretagare

Tjänstepension för egenföretagare

Den allmänna pension du tjänar in under ett år uppgår 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (maximalt 7,5 inkomstbasbelopp). För 2021 innebär det...

Read More
Provisionsmodeller

Provisionsmodeller

För att motivera personal med sälj i sin yrkesroll att höja sitt engagemang i verksamheten är provision ett vanligt verktyg att använda. Mer sälj...

Read More
När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

Att leda och driva ett företag är en resa fylld med både framgångar och utmaningar. Ibland kan företag ställas inför betalningssvårigheter, och...

Read More