Dani Yohanoun

Auktoriserad Redovisningskonsult Certifierad Affärsrådgivare

Beräkning av 3:12-regler

2 min read

3:12-reglerna. Förslag på förenkling och förbättring!

Bakgrund

Read More
Redovisningskonsulter som använder Fortnox

2 min read

Ekonomibolaget och Fortnox - En perfekt kombination för effektiv ekonomihantering

Att välja rätt redovisningsbyrå och redovisningssystem är viktigt för ett företags ekonomiska hälsa och framgång.

Read More
Accounting consultants

2 min read

When a company faces financial difficulties

Running a business is a journey filled with both successes and challenges. At some points businesses may face financial difficulties, and financial...

Read More
Rådgivningskonsult

3 min read

Välj rätt nyckeltal för din bransch

Som företagsägare eller företagsledare är det viktigt att ha en klar bild av hur ditt företag presterar. För att få denna insikt är det avgörande att...

Read More
CFO som hjälper till med budget

2 min read

How to set a profit & loss budget and liquidity budget

To achieve economic success and ensure healthy business development, it's important to have a clear budget in place. A budget serves as a strategic...

Read More
Redovisning av DAC7

2 min read

Allt du behöver veta om DAC7

Sverige har länge varit en frontfigur när det gäller att anpassa sig till och dra nytta av den digitala ekonomin. Med den snabba tillväxten av...

Read More
Deklaration bilaga K6

2 min read

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More
Deklaration bilaga K5

3 min read

Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt eller ett småhus så ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt...

Read More
Redovisningskonsult

2 min read

Nya krav och regler för 2024

Under 2024 genomförs flertalet förändringar och nya krav införs, som bland annat påverkar ekonomin och skattebördan för olika grupper. Nedan listas...

Read More
Redovisningskonsulter

2 min read

Ekonomifakta 2024

Ingen har kunnat undgå att år 2023 varit ett tufft år för världsekonomin, men även på nationell nivå. Olika omvärldsfaktorer har direkt inverkan i...

Read More