Dani Yohanoun

Auktoriserad Redovisningskonsult Certifierad Affärsrådgivare

CFO som hjälper till med budget

2 min read

How to set a profit & loss budget and liquidity budget

To achieve economic success and ensure healthy business development, it's important to have a clear budget in place. A budget serves as a strategic plan to achieve financial goals and helps companies make informed decisions about resource...

Read More
Redovisning av DAC7

2 min read

Allt du behöver veta om DAC7

Sverige har länge varit en frontfigur när det gäller att anpassa sig till och dra nytta av den digitala ekonomin. Med den snabba tillväxten av...

Read More
Deklaration bilaga K6

2 min read

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More
Deklaration bilaga K5

3 min read

Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt eller ett småhus så ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt...

Read More
Redovisningskonsult

2 min read

Nya krav och regler för 2024

Under 2024 genomförs flertalet förändringar och nya krav införs, som bland annat påverkar ekonomin och skattebördan för olika grupper. Nedan listas...

Read More
Redovisningskonsulter

2 min read

Ekonomifakta 2024

Ingen har kunnat undgå att år 2023 varit ett tufft år för världsekonomin, men även på nationell nivå. Olika omvärldsfaktorer har direkt inverkan i...

Read More
Certified Public Accountants, CPA

3 min read

Starting a company in Sweden

Are you considering starting your own company? You are not alone. In 2022, 73,182 businesses were started in Sweden. We have consistently maintained...

Read More
Rådgivning kring företagsrekontruktion

3 min read

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en viktig rättslig process som erbjuds företag och som är utformad för att hjälpa företag som har ekonomiska problem att...

Read More
Affärsrådgivare

2 min read

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

Att leda och driva ett företag är en resa fylld med både framgångar och utmaningar. Ibland kan företag ställas inför betalningssvårigheter, och...

Read More
Accountant

2 min read

Benefits of outsourcing Accounting and Payroll Management

Are you considering outsourcing your accountingd department? In today's business world, handling accounting and payroll administration can be a...

Read More