2 min read

Ekonomifakta 2024

Ekonomifakta 2024

Ingen har kunnat undgå att år 2023 varit ett tufft år för världsekonomin, men även på nationell nivå. Olika omvärldsfaktorer har direkt inverkan i svensk ekonomi och det ser fortfarande dystert ut. Inflationen, som under de senaste åren har hållit sig på en låg och stabil nivå, befinner sig fortsatt långt över Riksbankens mål på 2%. Per september 2023 låg inflationstakten enligt KPI på 6,5%.

Corona-pandemin och de ökade gas- och oljepriserna är en stor orsak till detta. Olja och gas/energi är insatsvaror i andra varor vilket innebär att andra varor också stiger i pris. Stigande räntor slår hårt mot hushållen och företagen. Börsen har också tagit rejält med stryk vilket syns på samtliga världsindex. 

Bedömare har tidigare menat att inflationen i Sverige kommer falla ett par procent till cirka 5% under 2023. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur under år 2023 med flera års varaktighet. Även om inflationstrycket i svensk ekonomi mer än halverats sedan toppen i december 2022 så är det fortsatt långt kvar till målet. Detta bäddar också för ytterligare en räntehöjning från Riksbanken.

I Sverige föll den genomsnittliga kommunalskatten något till 32,23% år 2023. Lägst kommunalskatt finner vi i Österåker med 28,98% och högst kommunalskatt finner vi i Dorotea med 35,15%. 

Prisbasbeloppet för år 2024 höjs till 57 300 kronor vilket är en höjning med 4 800 kronor. Detta innebär även att förhöjt prisbasbelopp blir 58 500 kronor.

För inkomståret 2024 kommer skiktgränsen för statlig inkomstskatt vara 598 500 kronor (beskattningsbar förvärvsinkomst). Detta är inräknat efter grundavdraget, vilket innebär att brytpunkten för fastställd förvärvsinkomst kommer vara 615 300 kronor. Detta motsvarar en månadslön på 51 275 kr innan statlig skatt påförs. 
Detta är oförändrat mot inkomståret 2023, detta med anledning av att regeringen pausat uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Inkomstindex ökar från 203,13 under 2023 till 208,41 år 2024 vilket innebär en ökning med 2,6 procent. För år 2023 var ökningen 4,6 procent.
Inkomstbasbeloppet har fastställts till 76 200 kronor, en ökning från 74 300 kronor.

Den schablonmässiga utdelningsutrymmet ökar till 209 550 kronor, från 195 250 år 2023. Schablonutrymmet för utdelning beräknas på samma sätt: 2,75 x IBB. 

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.