2 min read

Nya krav och regler för 2024

Nya krav och regler för 2024

Under 2024 genomförs flertalet förändringar och nya krav införs, som bland annat påverkar ekonomin och skattebördan för olika grupper. Nedan listas 10 punkter:

 

1. Förstärkt jobbskatteavdrag

En ökning av jobbskatteavdraget kommer att leda till lägre skatt för låg- och medelinkomsttagare nästa år. För en person med en månadsinkomst på 25 000 kronor innebär detta en ökning på cirka 113 kronor per månad, medan någon med 35 000 kronor i månaden kan förvänta sig cirka 230 kronor mer i plånboken.


2. Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

I beskattningsåret 2024 kommer skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster inte att justeras genom någon uppräkning. Den oförändrade skiktgränsen för beskattningsåret kommer således att vara 598 500 kronor. Detta innebär att individer vars beskattningsbara förvärvsinkomster överstiger denna nivå kommer att omfattas av statlig inkomstskatt.


3. Skattesänkning för pensionärer
Från och med årsskiftet kommer skatten för pensionärer att sänkas, vilket ger den genomsnittlige pensionären mellan 200 och 300 kronor extra varje månad.


4. Sänkt skatt på drivmedel
Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt från 2024 med gällande indexeringsregler. Skatten på bensin och diesel sänks. Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt från 2024. 

5. Höjd skatt på alkohol, tobak och vissa nikotinhaltiga produkter
Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 8 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 1 procent utöver den tidigare prognosticerade förändringen i konsumentprisindex. Skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent.

6. Höjd ISK-skatt
ISK-skatten höjs från 0,88 procent till 1,09 procent på grund av ökad statslåneränta. För någon med 100 000 kronor på sitt ISK-konto innebär detta en ökning av skatten med drygt 204 kronor under 2024.

7. Garantipension för pensionärer
De pensionärer som har garantipension förväntas få nästan 1 000 kronor mer i månaden före skatt.

8. Tillfällig höjning av rotavdraget
Från och med 1 juli 2024 kommer rotavdraget tillfälligt att höjas från 50 000 kronor per person och år till 75 000 kronor per person och år. Den totala summan för rot- och rutavdrag per person och dubbleras, från 75 000 kronor till 150 000 kronor.

9. Hållbarhetsredovisning för företag
Från och med årsskiftet införs nya krav på hållbarhetsredovisning för stora företag enligt EU-direktivet om hållbarhetsredovisning (CSRD). Kraven gäller för börsnoterade företag med mer än 500 anställda och kommer successivt att utvidgas under 2025 och 2026 för att inkludera fler företag.

10. Digitala stämmor för bostadsrättsföreningar
Från och med 1 januari 2024 blir det möjligt för bostadsrättsföreningar att hålla stämmor helt digitalt utan fysisk närvaro. En stadgeändring krävs för de föreningar som vill övergå till helt digitala stämmor.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Val av e-handelsplattform: Viktiga faktorer att tänka på

Val av e-handelsplattform: Viktiga faktorer att tänka på

När man står inför valet av en e-handelsplattform är det viktigt att göra en noggrann bedömning för att säkerställa att man väljer rätt plattform för...

Read More
Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More
Avveckling av aktiebolag

Avveckling av aktiebolag

Det finns olika sätt för att avveckla ett aktiebolag och valet av metod beror helt på utgångsläget. I detta inlägg går vi igenom metoderna för detta....

Read More