Företagsregistrering hos Skatteverket

Nu börjar vi närma oss slutet på guiden för att starta upp ert nya bolag. När bolagsregistreringen hos Bolagsverket är klar så ska bolaget och dess verksamhet även registreras hos Skatteverket. Detta kan firmatecknaren göra direkt via e-tjänst på verksamt.se eller så ordnar man det via en blankett från Skatteverket som heter SKV 4620.

Blanketten är till för att informera Skatteverket om bolagets verksamhet och förväntade resultat, om det kommer att ha anställda samt information kring momsplikten. Den mesta informationen ni behöver för att fylla i blanketten har ni fått ta del av genom att följa vår guide. Affärsplanen innehåller i grund och botten allt det siffermässiga ni behöver.

Längs vägen behövs dock lite mer information kring företaget och dess verksamhet, där den så konkret som möjligt ska beskrivas dels genom en SNI-kod som man får leta fram hos Statistiska Centralbyrån (SCB) samt en verksamhetsbeskrivning. Företagets adress och bolagsform redovisas även i denna del av blanketten.

Där efter ska samtliga ägare redovisas för bolaget - detta är till för att Skatteverket ska kunna bistå med påminnelser om blankett K10 i era inkomstdeklarationer och minimera risken för att någon missas eller felbeskattas. I undantagsfall kan detta skippas, då avsnittet huvudsakligen är till för att identifiera ägande hos privatpersoner.

Nästa steg i blanketten avser statusen som arbetsgivare och för denna behövs information om datum för första löneutbetalning, hur ofta löner ska betalas ut, beräknat antal anställda samt beräknad lönesumma för ett år.

Det största avsnittet i blanketten avser momsregistreringen. Här behöver ni ta ett aktivt val om varför bolaget ska momsregistreras, vilket alltid är fallet om bolaget driver momspliktig verksamhet. Det finns även vissa undantag från momsplikten som frivilligt kan registrera sig för moms. När orsaken till momsregistrering är uppgiven så väljer man hur ofta bolaget ska redovisa sin moms. Detta bestäms utifrån bolagets beräknade omsättning, vilken ni finner i er affärsplan. Den vanligaste redovisningsperioden för mindre bolag är kvartalsvis momsredovisning vilken innebär att man har cirka 1½ månad på sig att redovisa sin momspliktiga omsättning och eventuella avdrag för ingående moms efter ett avslutat kvartal.

Slutligen behöver ni redovisa bolagets preliminära resultat, för att Skatteverket ska kunna fastställa ett belopp på preliminärskatten. Företagets beräknade skatt betalas på den vägen av i förskott varje år och stäms sedan av i den slutliga inkomstdeklarationen, motsvarande hur skatt på löner dras av privat månad för månad. Även till denna punkt har ni stor hjälp av affärsplanen som innehåller all nödvändig information.

När blanketten är ifylld och inlämnad behandlar Skatteverket informationen och beslutar om att bevilja eller avslå registreringen. Hur lång tid detta tar varierar på arbetsbelastningen hos Skatteverket, men brukar ligga någonstans mellan 2-8 veckor.

Välkomna att kontakta oss på Ekonomibolaget för allt stöd ni behöver kring uppstarten av era bolag.

 

Kontakta oss