3 min read

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en viktig rättslig process som erbjuds företag och som är utformad för att hjälpa företag som har ekonomiska problem att hitta en väg framåt. Idag har många företag ekonomiska problem och flera branscher har drabbats rejält av dagens marknadssituation. Detta har pågått sedan Corona-pandemins utbrott i mars år 2020. Under pandemin slogs många företag omkull på grund av restriktioner. 310 företag med sammanlagt 9 200 anställda beviljades då rekonstruktion. Under år 2022 försattes 7 299 företag i konkurs och situationen fortsätter se dyster ut under för svenska företag under 2023 .

I detta inlägg ska vi titta närmare på vad företagsrekonstruktion innebär och hur det kan vara en värdefull resurs för företag i behov av ekonomisk hjälp.

 

Vad är företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är en process utformad för att hjälpa företag att komma på fötter igen när de har ekonomiska svårigheter. Målet är att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet och samtidigt återbetala sina skulder över tid. Det är Tingsrätten som kan besluta om företagsrekonstruktion och det kan tillämpas när ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt – men har en livskraftig verksamhet i grunden.
I Sverige regleras företagsrekonstruktion av Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion och företagsombildning. Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag om företagsrekonstruktion. Samtidigt upphävdes 1996 års lag om företagsrekonstruktion. Skillnaden med den nya lagen i jämförelse med den andra, kortfattat, är att kraven för att kunna ansöka om företagsrekonstruktion sänkts från illikviditet till risk för illikviditet.

 

Varför behöver företag rekonstruktion?

Företag kan behöva rekonstruktion av flera skäl. Företag kan stöta på svårigheter som minskad efterfrågan på deras produkter eller tjänster, höga skulder, eller förluster som hotar deras överlevnad. Men det kan också vara omvärldsfaktorer så som pandemi, restriktioner, höga räntor, minskad efterfrågan på bostadsmarknaden, omvärldskonflikter med mera som direkt påverkat företagets verksamhet negativt.

 

Hur ansöker man om företagsrekonstruktion?

Företaget ansöker om företagsrekonstruktion hos Tingsrätten. Det vanligaste är att företaget själva ansöker om företagsrekonstruktion. Om företagets ansökan är komplett kan Tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion samma dag. Om företagsrekonstruktion beviljats så utser Tingsrätten en rekonstruktör som ska granska företagets ekonomi och föreslå åtgärder. Rekonstruktören har en vecka på sig att informera samtliga kända borgenärer om att företaget genomgår en företagsrekonstruktion.
Rekonstruktörens uppdrag är att undersöka om gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsätta och hur detta kan ske. Rekonstruktören ska även bland annat hjälpa gäldenären med att upprätta en rekonstruktionsplan

 

Fördelarna med företagsrekonstruktion i Sverige:

Möjlighet till överlevnad: Företag som genomgår rekonstruktion får en chans att överleva och fortsätta sin verksamhet.

Skuldlättnad: Rekonstruktionen kan leda till att företaget minskar sin skuldbörda och får mer kontroll över sin ekonomi. Samtliga skulder fryses.

Bevarande av arbetstillfällen: Eftersom företagsrekonstruktion syftar till att rädda företaget, hjälper det ofta till att bevara arbetstillfällena för de anställda. De anställda kan även ha rätt till statlig lönegaranti. För beslut som tas under 2023 gäller 210 000 kr (fyra prisbasbelopp). Rekonstruktören beslutar om statlig lönegaranti ska gälla.

Andrum: Företaget får andrum för att kunna lösa problemen företaget genomgår.

 

Nackdelarna med företagsrekonstruktion i Sverige:

Trots sina fördelar finns det dock också några nackdelar och utmaningar som företag kan möta när de väljer att genomföra en rekonstruktion. Här är några av de vanligaste nackdelarna:

Kostnader och komplexitet: Företagsrekonstruktion kan vara en dyr och komplex process. Det kan innebära att anlita juridiska experter och revisorer, och det finns även avgifter och kostnader som är förknippade med processen. För små företag kan dessa kostnader vara särskilt påfrestande.

Tidskrävande process: Rekonstruktionsprocessen tar tid, och det kan vara frustrerande för företag som befinner sig i en akut ekonomisk situation. Som huvudregel pågår en företagsrekonstruktion under 3 månader från beslutsdagen, men den kan även pågå under högst ett år.

Osäkerhet: Det finns ingen garanti för att företagsrekonstruktion kommer att beslutas. Trots alla ansträngningar kan företaget fortfarande misslyckas och försättas i konkurs. Denna osäkerhet kan vara svår att hantera för företag och dess intressenter.

 

Företagsrekonstruktion är ingen enkel väg, men den kan vara en nödvändig och livräddande process för företag i kris. Om ditt företag står inför ekonomiska utmaningar, överväg att rådfråga en expert inom området för att utforska möjligheterna som företagsrekonstruktion kan erbjuda.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Åtta tips för ert bolag att hantera inflationen

Åtta tips för ert bolag att hantera inflationen

Det ekonomiska läget med hög inflation kan utgöra en utmaning för många småföretagare, men med rätt strategier går det att mildra dess påverkan på...

Read More
6 tips för ert bolag att förbättra likviditeten

6 tips för ert bolag att förbättra likviditeten

Likviditet är förmågan hos ett företag att täcka sina kortsiktiga skulder och betalningar. Att förbättra likviditeten kan hjälpa företaget att...

Read More
Fördelar med snabba bokslut och årsredovisningar

Fördelar med snabba bokslut och årsredovisningar

Vi har under många år uppnått vår målsättning med att upprätta minst 90 % av våra kunders, som har bokslut 31 december, senaste den 31 mars varje år.

Read More