2 min read

Jämka preliminär f-skatt - fördelar och risker

Jämka preliminär f-skatt - fördelar och risker

Att jämka preliminär F-skatt är ett viktigt verktyg för företagare och egenföretagare för att anpassa sina skattebetalningar till det verkliga ekonomiska utfallet vid varje given tidpunkt. Det innebär att man justerar den preliminära skatten som betalas till Skatteverket under året för att bättre matcha de faktiska inkomsterna och utgifterna. I detta inlägg kommer vi att utforska fördelarna med att jämka preliminär F-skatt samt diskutera eventuella risker som kan följa med detta förfarande.

Fördelar med att jämka preliminär F-skatt:

  1. Bättre likviditetshantering: Genom att justera den preliminära skatten kan företagare bättre hantera sin likviditet. Det innebär att de inte behöver betala för mycket i skatt i förväg och därmed behåller mer pengar tillgängliga för att investera i företaget eller täcka andra utgifter.

  2. Minskar risken för likviditetsproblem: För många företagare kan de preliminära skattebetalningarna vara en betungande börda, särskilt om de inte överensstämmer med de faktiska intäkterna. Genom att jämka preliminär F-skatt minskar risken för likviditetsproblem genom att säkerställa att skattebetalningarna är mer i linje med företagets verkliga ekonomi.

  3. Undviker höga skulder vid årets slut: Om den preliminära skatten inte justeras kan företagare hamna i en situation där de har en stor skatteskuld att betala vid årets slut. Detta kan vara en oväntad och betungande post som slår hårt på likviditeten. Genom att jämka preliminär F-skatt kan man undvika denna risk genom att sprida ut skattebetalningarna jämnt över året.

 

Att tänka på vid jämkning av preliminär F-skatt:

  1. Risk för underbetalning: Om den preliminära skatten jämkas för mycket och inte återspeglar den faktiska inkomsten kan företaget hamna i en situation där de inte har betalat tillräckligt med skatt. Detta kan leda till påföljder och räntor från Skatteverket. Detta är även en situation som kan inträffa om bolagets skattemässiga resultat överstiger den ursprungligt beslutade preliminära F-skatten.

     

  2. Osäkerhet: Att jämka preliminär F-skatt innebär att göra antaganden om framtida inkomster och utgifter. Detta kan vara svårt att göra noggrant, särskilt för företag som är föremål för snabba förändringar eller osäkerhet på marknaden. Även om bolaget har en väl bearbetad budget för året kommer ju ofta verkligheten och bidrar med nya parametrar under året.

Viktigt att notera är att företag kan jämka preliminär F-skatt flera gånger per år om förutsättningarna ändras. Detta ger en flexibilitet som kan vara användbar för att säkerställa att skattebetalningarna är korrekt anpassade till företagets ekonomiska situation över tid. Sammanfattningsvis är jämka preliminär F-skatt ett användbart verktyg för att hantera likviditet och undvika oväntade skatteuppgörelser, men det kräver noggrann planering och övervakning för att minimera riskerna.

Låt våra duktiga konsulter stötta dig med din uppföljning och prognostisering så har du ständigt koll på att du betalar rätt preliminär f-skatt utifrån gällande förutsättningar - varken för mycket eller för lite.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Avdrag för hyra i hemmet

Avdrag för hyra i hemmet

Efter ett märkligt år som inneburit förändringar i både arbetssätt och arbetsmiljö är det nu dags att titta på de skattemässiga effekterna av att...

Read More
Företagsvärdering

Företagsvärdering

Vad är ditt företag värt? Hur värderas företaget? Saker att tänka på när du funderar på att sälja ditt företag. Företagsvärdering är en viktig...

Read More
Kasta papperskvittot efter överföring till elektronisk form

Kasta papperskvittot efter överföring till elektronisk form

Äntligen kommer en lättnad i Bokföringslagen som kommer göra det möjligt att kasta det där papperskvittot som alltid har en tendens att försvinna så...

Read More