2 min read

Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

Ibland kan likviditetsbrist eller andra omständigheter innebära att ett bolag inte har möjlighet att betala sina skatter till Skatteverket i utsatt tid. Antingen uppstår en skuld på bolagets skattekonto eller så kan bolagets företrädare försöka förhala att skulden uppstår genom att underlåta att lämna in skattedeklarationer för moms eller arbetsgivaravgifter och skatt. Nedan beskriver vi de yttersta konsekvenserna detta kan få för ett bolag och dess företrädare.

 

När redovisningen av skatter samt betalningen av dessa brister i en omfattning om inte anses vara obetydlig så kan Skatteverket besluta om att återkalla bolagets godkännande för F-skatt, vilket får långtgående konsekvenser för bolagets möjlighet att ta betalt för sina tjänster hos andra aktiebolag. Kriterier som kan leda till ett beslut om återkallande av godkännande för F-skatt kan vara:

 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr.
 • Fyra eller fler brister i redovisning av eller beta
   
  lning av skatter, oavsett belopp.
 • Skuld som har "rullats" i mer än 12 månader i följd.
 • Mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår har inte lämnats.

Om bolaget inte lämnar in sin Inkomstdeklaration i tid eller efter föreläggande från Skatteverket lämnar in inkomstdeklaration kan även detta ligga till grund för återkallande av godkännande för F-skatt.

Utöver de direkta konsekvenserna Skatteverket kan be

 

sluta om så löper även företagets företrädare (styrelse, suppleanter, vd, vice vd) en risk att beläggas med näringsförbud om företaget underlåter att betala in skatter.

Näringsförbud för företrädare kan beslutas om bolaget ”

 

Grovt åsidosatt sina skyldigheter i en näringsverksamhet för vilken sådan skatt, tull eller avgift som omfattas om bestämmelserna om betalningssäkring i Skatteförfarandelagen i avsevärd omfattning inte har betalas”.

Vid bedömning om detta näringsförbud är påkallat är kriterierna som följer.
Åsidosättandet har

   • Varit systematiskt
   • Syftat till betydande vinning eller
 
  • Orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada

Näringsförbudet är tidsbestämt och förhindrar bolagets företrädande att verka i andra näringsverksamheter, styrelser och kan innebära problem med att öppna bankkonton och dylikt.

För att undvika att ditt bolag hamnar i en sådan situation är det utav största vikt att en resultat- och likviditetsprognos upprättas. Denna hjälper er 

att utläsa hur företaget mår idag och kommande månader. Genom den går det också att identifiera när pengarna kommer ta slut. Genom att identifiera denna risk i ett tidigt skede så underlättar det i planeringen för att motverka att situationen uppstår. Kom in till Ekonomibolaget så hjälper vi er undvika att ni hamnar i denna situation.

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

 
Företagsregistrering hos Skatteverket

Företagsregistrering hos Skatteverket

Nu börjar vi närma oss slutet på guiden för att starta upp ert nya bolag. När bolagsregistreringen hos Bolagsverket är klar så ska bolaget och dess...

Read More
Hur ansöker man om F-skatt?

Hur ansöker man om F-skatt?

F-skatt är en bolagsskatt och innebär att egenföretagare/aktiebolag själv betalar in sina skatter och avgifter på inkomster i sin verksamhet. (Som...

Read More
Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

Om du under 2021 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2022. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More