Nedläggning av bolag

Om man vill lägga ner sitt bolag finns det flera tillvägagångssätt. Nedan listar vi 4 sätt att göra detta på beroende på tid och omständigheter. 

Fusion av helägt dotterbolag

Om en koncern vill bli av med något av sina aktiebolag är det snabbaste sättet att göra en fusion.

Fusion av helägt dotterbolag innebär att ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Denna typ av fusion kan inte användas om moderbolaget ska gå upp i dotterbolaget.

Det är vid upplösningen som dotterbolagets tillgångar och skulder övergår till moderbolaget. Om tillgångarna övergår tidigare än upplösningen är det inte en fusion.

Om man är snabb kan man se till att bolaget är fusionerat på mindre än 3 månader. Man ska planera fusionen så att den är klar innan räkenskapsåret är slut.

En fusion får endast ske om företagen har samma redovisningsvaluta.

 

Konkurs av ett bolag

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder, i den utsträckning det går.

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga. 

Dessa kan ansöka om konkurs:

  • Aktiebolaget
  • En borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till) 
Snabbavveckling

Ett annat alternativ till att lägga ner sitt aktiebolag är snabbavveckling.

Man säljer helt enkelt sitt bolag och får sina likvida tillgångar rätt snabbt. Kostnaden för detta är olika beroende på hur mycket kapital som finns i bolaget.

Det köpande bolaget likviderar bolaget.

 

Likvidation

En likvidation tar cirka 7–9 månader.

När årsstämman har beslutat om att likvidera bolaget och likvidatorn har skickat in en ansökan om att bolaget ska gå i frivillig likvidation blir likvidatorn firmatecknare över bolaget.

Det första som händer sedan är att likvidatorn behöver ansöka om kallelse för okända borgenärer. Denna väntetid är 6 månader och det är därför en likvidation tar så lång tid. Styrelsen behöver också göra en avgåenderedovisning från senaste bokslutsdagen till likvidationsdatum, oftast gör likvidatorn detta.

När 6 månader passerat görs ett skifte som visar vem som får de medel som finns kvar och därefter görs en slutredovisning där likvidatorn redovisar likvidationsperioden. Någon dag efter slutredovisningsdatum hålls en extra årsstämma som ger likvidatorn ansvarsfrihet och beslutar om att bolaget är nedlagt. Skiftet, slutredovisningen och årsstämman skickas sedan till bolagsverket som sedan avregistrerar bolaget.

Innan man börjar med en likvidation är det viktigt att mer än halva aktiekapitalet inte är förbrukat och att detta till exempel syns i den senaste årsredovisningen. Man kan ”läka” detta på olika sätt, oftast behöver man betala in pengar till bolaget via ett aktieägartillskott och en revisor ska sedan intyga att aktiekapitalet är till fullo återställt.

Vill du veta mer kring dessa och/eller behöver hjälp med vad som kan vara bäst för just ditt företag och situation – hör av dig till våra rådgivare hos Ekonomibolaget så hjälper vi dig!

HÄR kan du även läsa vårt tidigare blogginlägg om hur du kan sänka skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år. 

Kontakta oss