1 min read

6 tips för ert bolag att förbättra likviditeten

6 tips för ert bolag att förbättra likviditeten

Likviditet är förmågan hos ett företag att täcka sina kortsiktiga skulder och betalningar. Att förbättra likviditeten kan hjälpa företaget att hantera oväntade kostnader och investera i nya möjligheter. Här är några tips för att förbättra företagets likviditet:

  1. Förbättra fakturering och inkasso: Genom att snabbare och mer effektivt få in betalningar från kunder kan företaget öka sina kassaflöden. Detta kan möjliggöras genom bra rutiner och processer för fakturering samt påminnelse- och inkassohantering. Man kan även erbjuder incitament för snabb betalning.

  2. Hantering lager: Genom att förbättra lagerhanteringen kan företaget minska sina kostnader och frigöra kapital. Detta kan innebära att man minskar lagernivåerna, förbättrar prognoser och efterfrågestyrning, eller använder just-in-time lagersystem.

  3. Förhandla med leverantörer: Genom att förhandla längre betalningsvillkor med leverantörer kan företaget behålla mer av sina pengar under en längre period.

  4. Överväg finansieringsalternativ: Kortsiktiga lån, krediter och fakturafinansiering kan hjälpa till att tillfälligt öka likviditeten när det behövs.

  5. Kontrollera kostnader: Genom att minska onödiga utgifter kan företaget behålla mer av sina intäkter, vilket förbättrar likviditeten.

  6. Planera för framtiden: En solid finansiell planering och prognostisering kan hjälpa företaget att förutse och hantera likviditetsproblem innan de uppstår.

Det är viktigt att notera att dessa strategier måste anpassas till företagets specifika situation och behov. Vad som fungerar bäst kan variera beroende på företagets storlek, bransch, marknad och andra faktorer.

Kontakta någon av Ekonomibolagets affärsrådgivare om du önskar hjälp i dessa frågor.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Hur kan du förbättra ditt företags ekonomiska hälsa?

Hur kan du förbättra ditt företags ekonomiska hälsa?

Att förbättra sitt företags ekonomiska hälsa är en avgörande faktor för att upprätthålla en sund ekonomi och säkerställa företagets långsiktiga...

Read More
Åtta tips för ert bolag att hantera inflationen

Åtta tips för ert bolag att hantera inflationen

Det ekonomiska läget med hög inflation kan utgöra en utmaning för många småföretagare, men med rätt strategier går det att mildra dess påverkan på...

Read More
Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en viktig rättslig process som erbjuds företag och som är utformad för att hjälpa företag som har ekonomiska problem att...

Read More