6 tips för ert bolag att förbättra likviditeten

Likviditet är förmågan hos ett företag att täcka sina kortsiktiga skulder och betalningar. Att förbättra likviditeten kan hjälpa företaget att hantera oväntade kostnader och investera i nya möjligheter. Här är några tips för att förbättra företagets likviditet:

  1. Förbättra fakturering och inkasso: Genom att snabbare och mer effektivt få in betalningar från kunder kan företaget öka sina kassaflöden. Detta kan möjliggöras genom bra rutiner och processer för fakturering samt påminnelse- och inkassohantering. Man kan även erbjuder incitament för snabb betalning.

  2. Hantering lager: Genom att förbättra lagerhanteringen kan företaget minska sina kostnader och frigöra kapital. Detta kan innebära att man minskar lagernivåerna, förbättrar prognoser och efterfrågestyrning, eller använder just-in-time lagersystem.

  3. Förhandla med leverantörer: Genom att förhandla längre betalningsvillkor med leverantörer kan företaget behålla mer av sina pengar under en längre period.

  4. Överväg finansieringsalternativ: Kortsiktiga lån, krediter och fakturafinansiering kan hjälpa till att tillfälligt öka likviditeten när det behövs.

  5. Kontrollera kostnader: Genom att minska onödiga utgifter kan företaget behålla mer av sina intäkter, vilket förbättrar likviditeten.

  6. Planera för framtiden: En solid finansiell planering och prognostisering kan hjälpa företaget att förutse och hantera likviditetsproblem innan de uppstår.

Det är viktigt att notera att dessa strategier måste anpassas till företagets specifika situation och behov. Vad som fungerar bäst kan variera beroende på företagets storlek, bransch, marknad och andra faktorer.

Kontakta någon av Ekonomibolagets affärsrådgivare om du önskar hjälp i dessa frågor.