Varför ska man upprätta en budget?

Budget är ett laddat ord. För många är det negativt laddat. Hur många har inte försökt ducka för ekonomichefen som springer runt varje höst och jagar in siffrorna till nästa års budget?

 

Hur ska ni veta vad du ska lämna för siffror? Ni vet ju inte hur det blir nästa år? Hur ska ni då veta vilka kostnader som kommer att krävas?

 

Sedan är det väl en allmän sanning att inget blir som man har tänkt sig ändå. Vad är då syftet med att upprätta en budget? Den kommer ju ändå inte att stämma mot utfallet.

 

Ovan är fullt rimliga frågor att ställa. Men vad händer om ni istället ställer frågor som:

  • Vilka mål har vi för nästa år? Vad vill vi uppnå? (Expansion, investeringar, nya produkter.)
  • Vad krävs för att nå våra mål?

Målen för kommande år är nästa steg för att nå verksamhetens långsiktiga mål. Möjligheten att uppnå dessa ökar kraftigt om det finns en tydlig och rimlig plan för hur dessa mål ska uppnås.

 

För att säkerställa att vi har förutsättningar för att nå våra mål är en budget det viktigaste verktyget. Genom budgetarbetet säkerställer vi att vi har de resurser och förutsättningar som krävs.

När ni har konkretiserat målen för nästa år är det dags att bryta ner dessa i budgetposter. Vad behöver vi göra att för att ha förutsättningar att nå våra mål?

Mer om det kan ni läsa här.

 

När vi har upprättat en resultatbudget baserat på våra mål kan det visa sig att målen behöver revideras något. Det kanske inte är fullt rimligt med ett mål på en omsättningsökning på 75% om det skulle kräva en personalökning om 60%. Eller vi kanske inte har råd att investera fullt så mycket i utveckling av nya produkter under året.

Efter några vändor där vi justerar och anpassar våra mål och budget efter just våra förutsättningar kan budgeten fastställas.

 

Genom att sedan löpande under året följa upp mot budgeten får företagsledningen tidigt indikationer på avvikelser. Avvikelser mot budget behöver inte vara något negativt – likväl behöver även de positiva avvikelserna följas upp.

Varför ökar omsättningen mer än budgeterat? Vad är det vi gör så bra? Hur kan vi vidareutveckla det?

 

Att uppmärksamma negativa avvikelser från budget i ett tidigt skede ger företagsledningen en möjlighet att snabbt vidta åtgärder för att vända den negativa trenden.

Ibland är ett avsteg från budgeten ett helt medvetet avsteg från budgeten. Om vi har möjligheten att anta ett stort och lukrativt uppdrag om vi rekryterar ytterligare två medarbetare – även fast det i budgeten inte är planerat för ytterligare personalkostnader – ja, då är det ju givet att göra ett avsteg.

 

Fördelarna med en väl genomtänkt budget är oändligt fler än vad som kan sammanfattas i ett blogginlägg.

 

Vill ni höra mer om hur en budget kan bidra till ert bolags hållbara utveckling?

Tveka inte – kontakta våra certifierade affärsrådgivare på Ekonomibolaget som hjälper er med er budgetprocess inför nästa år.