3 min read

Välj rätt nyckeltal för din bransch

Välj rätt nyckeltal för din bransch

Som företagsägare eller företagsledare är det viktigt att ha en klar bild av hur ditt företag presterar. För att få denna insikt är det avgörande att använda sig av nyckeltal. Nyckeltal är mätvärden som används för att analysera och bedöma olika aspekter av företagets prestation och hälsa. I ett tidigare inlägg har vi beskrivit vad nyckeltal är, hur de kan beräknas samt hur de bäst kan användas i verksamheten. I detta blogginlägg kommer vi fokusera på nyckeltal för lite olika branscher och vad de mäter samt hur de kan ge en bra överblick över bolagets ekonomiska hälsa. Flera av nyckeltalen listade nedan är även applicerbara för flera branscher.

 

Hotell- och restaurang:

Bruttovinst per produktkategori - Ett nyckeltal som mäter hur lönsamma de olika produkterna som restaurangen säljer är. Kan hjälpa till med att styra vilka produkter som ska lyftas fram och fokuseras på och vilka som behöver förbättras.
Beräknad bruttovinst per produkt - Genom att ta fram en kostnadskalkyl och räkna ut vad bruttovinsten borde vara för en produkt går det att mäta svinn i verksamheten och identifiera bristande arbetsmetoder eller rutiner som behöver förbättras.

Personalkostnad i förhållande till omsättning - Personalkostnaderna i förhållande till omsättning visar hur effektivt den personal som arbetar kan utföra sitt arbete. Viktigt att förstå att detta nyckeltal ensamt inte kan säga att personalen inte sköter sig, men det kan ge en indikation på om personalstyrkan kan behöva anpassas.

Vakansgrad - Visar i vilken grad verksamhetens rum är uppbokade och hjälper till med planering av både marknadsföringsinsatser och personalplanering.

 

Konsultbolag:

Beläggningsgrad - Ett nyckeltal som visar hur stor del av konsulternas arbetstid som läggs på att tjäna pengar åt bolaget, en låg beläggningsgrad kan indikera att konsulten behöver fler arbetsuppgifter eller kunder och ökar således effektiviteten i bolaget.

Snittarvode - Visar vilka konsulter som drar in mest pengar och hjälper till att planera beläggning och uppdragsfördelning utifrån vem som har möjlighet att ta mer avancerade uppdrag.
Täckningsbidrag - Visar hur stort nominellt belopp en konsult bidrar till bolagets överskott. Går även att sätta i relation till omsättningen för att få ett %-tal.

 

Fastighet:

Hyresvärde / kvadratmeter - Indikerar hur stor intäkt fastigheten har per kvadratmeter.

Driftskostnad / kvadratmeter - Visar hur mycket det kostar att driva och underhålla fastigheten. Behöver vara lägre än ovanstående nyckeltal för att kunna uppnå lönsamhet.

Belåningsgrad - Ett nyckeltal som visar hur stor del av verksamheten som finansieras av lånade medel och ger en indikation på bolagets långsiktiga betalningsförmåga. Nära besläktat med soliditeten.

Snittränta - Visar hur hög den genomsnittliga räntan på bolagets lån är och ger en indikation på bolagets finansiella risk.

 

SaaS-bolag:

Återkommande intäkter - Ett nyckeltal som visar på bolagets långsiktiga livslängd genom att presentera dess återkommande intäkter, som ger en indikation på försäljningens utveckling över tid.  

Anskaffningskostnad - Mer känt som CAC eller Cost of acquisition. Beräknar kostnaden för att generera en kund utifrån försäljnings- och marknadsföringskostnader och kan hjälpa till med prissättningsstrategin.

Churn - Ett nyckeltal som visar på hur kunder "kommer och går" till tjänsten genom att sätta en siffra på tappade kunder i relation till nya. En hög churn visar att kunderna lämnar bolaget snabbt, vilket är ett långsiktigt problem om nya kunder slutar komma.

 

Start-ups:

Burn-rate - Ett nyckeltal som visar hur mycket av bolagets kapital som gått åt i perioden. 

Runway - Ett nyckeltal som visar hur länge bolagets kapital räcker baserat på nuvarande burn-rate. Ger en indikation på när bolaget har behov av nytt kapital. 

Soliditet - Visar hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierade av investerare kontra långivare. En hög soliditet visar att bolaget har en bra långsiktigt betalningsförmåga.

 

Produktbolag:

Bruttovinst - Även i produktbolag är det viktigt att mäta bruttovinsten för att säkerställa att prissättningen är korrekt och att produkterna är lönsamma.

Lagerhållningstid - Ett nyckeltal som visar hur länge bolagets produkter eller råvarorna för att producera dessa ligger på lager. En lång lagerhållningstid binder kapital, vilket kan innebära att likviditeten kan bli lidande och att bolaget behöver låna in pengar för att betala sina fakturor, speciellt om dessa har korta betalningsvillkor

Kassalikviditet - Nyckeltalet visar på bolagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och kan ge en indikation på om åtgärder behöver tas för att se till att det kan betala det som behövs.

Genomsnittliga betalningsvillkor - Genom att mäta och jämföra betalningsvillkoren på kund- och leverantörsfakturor kan bolaget se om man får betalt i tid för att kunna betala sina leverantörer. Generellt sett är det bättre att ha korta betalningsvillkor på kundfakturor och långa betalningstider på leverantörsfakturor för att kunna säkerställa att inga medel behöver tas in för att kunna täcka betalning av leverantörernas fakturor.

 

Dessa exempel är vanliga i respektive bransch men det finns fler nyckeltal att ta till i dessa och andra branscher för att se till att bolagets ledning har aktuell och korrekt information att fatta sina beslut utifrån och kan mäta bolagets prestation. Hör av dig till våra seniora konsulter för att diskutera vilka nyckeltal som ni behöver för er verksamhet.

 

Kontakta oss

Hur når vi våra mål?

Hur når vi våra mål?

Omsättning, tillväxt, lönsamhet är några av de vanligaste målfokus i ett vinstdrivande bolag.

Read More
Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More
Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt eller ett småhus så ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt...

Read More