Vad händer om någon av delägarna slutar, blir långtidssjuk, skulle avlida?Aktieägaravtalets fördelar

Vid uppstart av ett företag är alla delägare ofta överens och behovet av ett aktieägaravtal känns kanske avlägset.

Men vad händer om någon av delägarna slutar, blir långtidssjuk, skulle avlida? Vad gör vi med vinsten om det går väldigt bra, eller motsatsen, hur finansierar vi ett underskott. Vad ska hända om någon delägare vill sälja sina aktier och hur ska bolaget värderas. Dessa och många fler frågor är sådant som regleras i ett aktieägaravtal.

Rådet är att bolag med fler än 1 delägare ska ta fram ett aktieägaravtal redan från start då man i detta läge ofta har en samsyn på hur bolaget ska hanteras och vad som ska hända i olika situationer.

I ett aktieägaravtal kan man exempelvis komma överens om:

 • Parternas åtaganden. Måste man vara aktiv och anställd i bolaget för att få äga aktier?
 • Hur ska styrelsen utses?
 • Vilka beslut ska kräva mer en enkel majoritet?
 • Hur ska vinstmedel hanteras?
 • Hur ska underskott finansieras?
 • Hembud / Förköpsrätt
 • Konkurrensklausuler
 • Sekretess
 • Hur hanteras inlösen av aktier vid avtalsbrott?
 • Hur hanteras inlösen av aktier vid obestånd?
 • Hur hanteras inlösen av aktier vid dödsfall?
 • Hur hanteras inlösen av aktier vid långvarig frånvaro eller sjukdom?
 • Hur hanteras inlösen av aktier vid upphörd anställning?
 • Hur ska aktierna hanteras vid bodelning?
 • Vilken värdering ska gälla vid respektive fall ovan?
 • Tag-along. Om en aktieägare har fått ett bud på sina aktier och önskar sälja är det tvingande att se till att övriga aktieägare har möjlighet att sälja sina aktier till samma villkor. 
 • Drag-along. Om majoritetsägare avser att sälja sina aktier kan de tvinga övriga aktieägare att sälja sina aktier till samma villkor. Utan denna del kan en delägare som endast äger några få aktier stjälpa hela affären.
 • Vite och Skadestånd

 
Med ett aktieägaravtal undviker man många framtida problemsituationer som skulle bli väldigt mycket mer resurskrävande (tid, energi, kostnader) om de ska lösas när man inte är överens. Med ett aktieägaravtal synliggör man ett flertal frågeställningar som företagare oftast inte tänker på i ett initialt skede.

Kontakta Ekonomibolagets rådgivare vid behov av hjälp vid upprättande av aktieägaravtal.

Kontakta oss