1 min read

Bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Bokföring innebär att dokumentera samtliga affärshändelser i ett bolag. Detta ska göras så att det enkelt går att utläsa hur ett företag mår genom att titta på bolagets balans- och resultatrapporter. Bokföringen ska upprättas löpande under året och alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (samt fysiska personer med enskild näringsverksamhet) har en bokföringsskyldighet. Viktigt att tänka på är att även om ni anlitar en redovisningsbyrå eller på annat sätt tar hjälp med er bokföring är det alltid ni som ansvarar för att bokföringen är korrekt. Det är därför viktigt att ni har ett nära samarbete med er redovisningskonsult.

Redovisning är ett begrepp som omfattar mer än bokföring. Här ingår även de övriga moment som ett bolag ska upprätta under året. Varje räkenskapsår ska avslutas med att ett årsbokslut, ofta årsredovisning, upprättas för att fastställa bolagets resultat. Årsredovisningen skickas in till Bolagsverket och en inkomstdeklaration skickas in till Skatteverket.

För att ni ska dra största möjliga nytta av er redovisning är det viktigt att planera och strukturera bokföringen på ett sådant sätt att ni enkelt får ut den information som är viktig för er.

Det kan t ex vara att fördela olika typer av försäljning på olika intäktskonton i bokföringen. Kanske att olika verksamhetsben ska följas upp separat, då underlättar det att använda sig av resultatenheter i bokföringen.

Här är er redovisningskonsult ett ovärderligt bollplank – tillsammans hjälps ni åt att sätta upp den struktur som passar bäst för ert bolag.Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Ekonomibolaget och Fortnox - En perfekt kombination för effektiv ekonomihantering

Ekonomibolaget och Fortnox - En perfekt kombination för effektiv ekonomihantering

Att välja rätt redovisningsbyrå och redovisningssystem är viktigt för ett företags ekonomiska hälsa och framgång.

Read More
Bokföring till fast pris - allt ingår?

Bokföring till fast pris - allt ingår?

Det är inte helt ovanligt att se erbjudanden om fast pris för bokföring där allt ingår när man söker hjälp med redovisning.

Read More
Vilket bokföringsprogram ska vi välja?

Vilket bokföringsprogram ska vi välja?

Fortnox, Visma, BL, Brilljant.

Read More