Paul Larsson

Vas som kan vara ett varulager

2 min read

Värdering av varulager

Att varulagret är korrekt värderat är en grundförutsättning för att företagets ekonomiska redovisning ska bli korrekt. Genom att tillämpa rätt principer och följa de riktlinjer som ges i allmänna råd från Bokföringsnämnden kan företag säkerställa...

Read More