Bokförare, redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult

Kärt barn har många namn.

De flesta som arbetar med bokföring och redovisning har en utbildning i grunden. Det kan vara allt från en gymnasieutbildning till flerårig utbildning på högskola eller universitet.

För att vara auktoriserad redovisningskonsult ställs höga krav på relevant utbildning, men också mångårig yrkeserfarenhet.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, eller en redovisningsbyrå med auktoriserade konsulter säkerställer att ni får den bästa kompetens som finns på marknaden. Endast det bästa är ju gott nog för ert bolag.

Alla auktoriserade redovisningskonsulter förbinder sig till att följa, förutom gällande lagar och rekommendationer, den höga standard som branschorganisationerna ställer krav på. Utöver detta ställs krav på kontinuerlig utbildning samt att kvalitetsuppföljningar sker regelbundet för att säkerställa att de höga kvalitetskraven efterlevs.

I större uppdrag är det vanligt att en del av momenten utförs av en junior redovisningskonsult och en auktoriserad redovisningskonsult sedan ansvarar för kvalitetssäkring och rapportering.

Om en redovisningsbyrå har auktoriserade redovisningskonsulter innebär det att samtliga konsulter anställda på byrån förbinder sig till att utföra sitt arbete i enlighet med gällande rekommendationer.

Hos Ekonomibolaget är det en självklarhet att alla medarbetare ska ha möjlighet att bli auktoriserade samt att redan auktoriserade redovisningskonsulter ska uppfylla de krav som ställs för att bibehålla sin auktorisation.

Vår rekommendation är att du vänder dig till en redovisningsbyrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter. Dessa är då auktoriserade via någon av de två branschorganisationerna SRF (Sveriges Redovisningskonsulters förbund) eller Far (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).Kontakta oss