1 min read

Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Detta inlägg specificerar några av de vanligaste ej avdragsgilla kostnader och vilka konsekvenser i form av skattetillägg som blir utfallet vid felaktig hantering i inkomstdeklarationen.

 

Ned är några av de vanligaste ej avdragsgilla kostnaderna.

  • Representation
  • Medlemsavgifter
  • Kostnadsränta på skattekonto
  • Företagsböter (exempelvis förseningsavgifter)
  • Skattetillägg
  • Bolagsskatt
  • Befarad kundförlust om du inte vidtagit tillräckliga åtgärder
  • Förlust vid försäljning av onoterade aktier (om de hanteras som en kapitaltillgång)
  • Nedskrivning av en anläggningstillgång

 

Ej avdragsgilla kostnader måste läggas tillbaka under skattemässiga justeringar vid upprättande av inkomstdeklarationen.

 

Vid fel som SKV upptäcker tillkommer förutom den tillkommande skatten även ett skattetillägg på 40 %. Skattetillägget är normalt 40 procent av den skatt som inte skulle ha tagits ut av den som har lämnat uppgiften om den oriktiga uppgiften hade godtagits (49 kap. 11 § SFL).

 

Även om bolaget har ett skattemässigt underskott efter rättelsen tillkommer skattetillägg. När en rättelse av en oriktig uppgift innebär att ett underskott minskar ska skattetillägget beräknas på en fjärdedel av minskningen av underskottet (49 kap 14 § SFL).

 

Det kan finnas vissa förmildrande omständigheter som kan reducera det skattetillägg som påförs.

 

Kontakta Ekonomibolaget om ni önskar hjälp med upprättande av er inkomstdeklaration.

 

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

Konsekvenser vid utebliven redovisning av samt betalning av skatter

Ibland kan likviditetsbrist eller andra omständigheter innebära att ett bolag inte har möjlighet att betala sina skatter till Skatteverket i utsatt...

Read More
Affärsplan

Affärsplan

Om du har följt vår Starta-bolag-guiden så är steg 2 i processen kring att starta bolag att upprätta en affärsplan. Affärsplanen är en road-map för...

Read More
Ansvarsfull leverantörskedja

Ansvarsfull leverantörskedja

Vad är en ansvarsfull leverantörskedja? En ansvarsfull leverantörskedja är en affärspraxis som syftar till att säkerställa att alla företag i en...

Read More