1 min read

Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Detta inlägg specificerar några av de vanligaste ej avdragsgilla kostnader och vilka konsekvenser i form av skattetillägg som blir utfallet vid felaktig hantering i inkomstdeklarationen.

 

Ned är några av de vanligaste ej avdragsgilla kostnaderna.

  • Representation
  • Medlemsavgifter
  • Kostnadsränta på skattekonto
  • Företagsböter (exempelvis förseningsavgifter)
  • Skattetillägg
  • Bolagsskatt
  • Befarad kundförlust om du inte vidtagit tillräckliga åtgärder
  • Förlust vid försäljning av onoterade aktier (om de hanteras som en kapitaltillgång)
  • Nedskrivning av en anläggningstillgång

 

Ej avdragsgilla kostnader måste läggas tillbaka under skattemässiga justeringar vid upprättande av inkomstdeklarationen.

 

Vid fel som SKV upptäcker tillkommer förutom den tillkommande skatten även ett skattetillägg på 40 %. Skattetillägget är normalt 40 procent av den skatt som inte skulle ha tagits ut av den som har lämnat uppgiften om den oriktiga uppgiften hade godtagits (49 kap. 11 § SFL).

 

Även om bolaget har ett skattemässigt underskott efter rättelsen tillkommer skattetillägg. När en rättelse av en oriktig uppgift innebär att ett underskott minskar ska skattetillägget beräknas på en fjärdedel av minskningen av underskottet (49 kap 14 § SFL).

 

Det kan finnas vissa förmildrande omständigheter som kan reducera det skattetillägg som påförs.

 

Kontakta Ekonomibolaget om ni önskar hjälp med upprättande av er inkomstdeklaration.

 

Kontakta oss

Ekonomifakta 2024

Ekonomifakta 2024

Ingen har kunnat undgå att år 2023 varit ett tufft år för världsekonomin, men även på nationell nivå. Olika omvärldsfaktorer har direkt inverkan i...

Read More
Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Ej avdragsgilla kostnader och skattetillägg vid fel

Detta inlägg specificerar några av de vanligaste ej avdragsgilla kostnader och vilka konsekvenser i form av skattetillägg som blir utfallet vid...

Read More
Starting a company in Sweden

Starting a company in Sweden

Are you considering starting your own company? You are not alone. In 2022, 73,182 businesses were started in Sweden. We have consistently maintained...

Read More