1 min read

OSS i korthet

OSS i korthet

Att bedriva handel inom EU kan vara både spännande och utmanande. En av de största utmaningarna för många företagare är hanteringen av moms vid försäljning till privatpersoner i olika EU-länder. Men det finns goda nyheter! EU har sedan en tid tillbaka infört en mekanism som kallas One Stop Shop (OSS) för att göra detta mycket enklare och i detta inlägg förklarar vi kort hur det fungerar.

Det som reglerar hur OSS utformats är Unionsordningen där det finns en gemensam omsättningströskel inom EU på 
10 000 euro. Upp till detta belopp kan försäljningen ske med respektive lands egen momssats, men försäljning som överstiger detta ska redovisas som omsatt i köparens land och därmed ska respektive lands momssats användas.

OSS är ett momsregistreringssystem som gör det möjligt för företag att hantera momsinbetalningar för försäljning av varor och tjänster till privatpersoner inom EU via en enda momsdeklaration. Detta innebär att företagare inte längre behöver registrera sig för moms i varje enskilt land där de säljer sina varor eller tjänster till privatpersoner.

Så här fungerar det:

  1. Registrering: För att använda OSS måste företaget först registrera sig hos skattemyndigheten i sitt hemland.

  2. Deklaration: Efter registreringen kan företaget lämna in en enda momsdeklaration och betala den samlade momsen för alla sina försäljningar till privatpersoner inom EU.

  3. Rapportering: I momsdeklarationen ska företaget specificera försäljningarnas totala värde och momsbeloppet för varje EU-land där försäljningar har skett.

  4. Betala och redovisa: Momsen som deklareras och betalas via OSS kommer att fördelas till de relevanta skattemyndigheterna i varje EU-land där försäljningar har gjorts.

Fördelarna med OSS är tydliga. Det sparar tid och administrativa kostnader för e-handlare genom att eliminera behovet av att hantera flera momsregistreringar och deklarationer i olika länder. Dessutom minskar det risken för misstag och förenklar momshanteringens komplexitet.

För bolag som bedriver verksamhet inom EU är OSS ett kraftfullt verktyg för att förenkla momshantering och främja gränsöverskridande handel. Genom att minska byråkratiska hinder skapar det en mer enhetlig och konkurrenskraftig marknad för alla inblandade parter.

Viktigt att komma ihåg:

  • Tröskelvärde 10 000 EUR
  • Deklareras alltid kvartalsvis (ex senast 30:e april för kvartal 1)
  • Krav att lämna deklaration även för perioder utan försäljning

 

Kontakta oss om du behöver hjälp med din OSS-deklaration.

 

Kontakta oss

Företagsvärdering

Företagsvärdering

Vad är ditt företag värt? Hur värderas företaget? Saker att tänka på när du funderar på att sälja ditt företag. Företagsvärdering är en viktig...

Read More
Fördelar med snabba bokslut och årsredovisningar

Fördelar med snabba bokslut och årsredovisningar

Vi har under många år uppnått vår målsättning med att upprätta minst 90 % av våra kunders, som har bokslut 31 december, senaste den 31 mars varje år.

Read More
Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

Om du under 2021 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2022. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More