Fördelar med outsourcad ekonomistyrning

Många företag ställer sig frågan om de ska anställa en medarbetare som sköter ekonomi eller outsourca.    

Tänkt er att ni är i behov utav:

  • En person med goda kunskaper inom löneadministration som har full koll på de snåriga reglerna kring sjukavdrag, semesterlagen, kollektivavtal etc.
  • En person med gedigen erfarenhet inom HR som kan hjälpa till vid uppsägningar, lönesamtal, anställningsavtal, lönekartläggning, personalhandbok etc
  • En person med goda kunskaper inom redovisning, avdragsregler, moms, deklarationer.
  • En person med goda kunskapar i upprättande av bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration.
  • En person med goda kunskaper inom skatterådgivning, budgetering och målstyrning.

Listan kan byggas på allteftersom företaget växer.

I uppstartsskedet kanske ert företag endast är i behov utav 2-3 timmars hjälp med bokföringen per månad. När bolaget växer byggs behovet på med några fler timmar och behov av löneadministration, budget och prognos, och på detta sätt fortsätter det.

Att anlita en redovisningsbyrå som erbjuder tjänster inom alla kompetensområden är en trygghet för er och ert företag. Lösningen blir även kostnadseffektiv då ni inte behöver betala för fler timmar än ni är i behov utav.

Fördelar med outsourcad ekonomistyrning:

Ni kan fokusera på att utveckla verksamheten

Ni betalar inte för fler timmar än ni har behov utav

Ni slipper medarbetarsamtal och lönesamtal

Ni slipper bekosta en arbetsstation, programvaror, utbildningar.

Ni erbjuds olika kompetenser efter behov

Ni slipper sjukfrånvaro och behov utav backuper vid semestertider.

Ni undviker stressen över att snabbt rekrytera om den anställde beslutar att fortsätta sin karriär på annat håll.

Auktoriserade redovisningskonsulter har ett krav att vidareutbilda sig för att behålla auktorisationen. Detta är ytterligare en trygghet så ni vet att era konsulter alltid är up-to-date med det senaste inom området.

Kontakta oss