Friskvård och naturaförmån, vi reder ut begreppen

Många företag erbjuder friskvård till sina anställda, men vad finns det egentligen för regler kring friskvård? Och hur kan man nyttja detta maximalt utan att den anställda åker på förmånsbeskattning? Detta reder vi ut!

Ett friskvårdsbidrag är ett visst angivet belopp arbetsgivaren erbjuder sina anställda för motions- eller friskvårdsaktiviteter, detta belopp får inte överstiga 5 000 kr per anställd och år. Arbetsgivaren ersätter då den anställda i efterhand när denne lämnar in ett kvitto för denna motions- eller friskvårdsaktivitet. Detta friskvårdsbidrag måste erbjudas till hela personalen.

Något som är bra att tänka på är att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr blir skattepliktigt i sin helhet. Det går alltså inte att dela upp friskvårdsbidraget i en skattefri och/eller skattepliktig del. 

Utöver friskvårdsbidraget kan arbetsgivaren även erbjuda de anställda en naturaförmån.
En naturaförmån är en motions- eller friskvårdsaktivitet som arbetsgivaren själv bestämmer och betalar för. Detta kan exempelvis vara massage på arbetsplatsen, ett gymkort på ett specifikt gym eller ett simkort på en viss angiven simhall. Precis som med friskvårdsbidrag finns även här kravet för att samma förmån måste erbjudas till samtliga anställda.

Till skillnad mot friskvårdsbidrag finns ingen beloppsgräns för en naturaförmån förutom att den måste anses vara av ett mindre värde och enklare slag, detta beror bland annat på att priserna kan variera väldigt mycket beroende på ort. I varje enskilt fall måste det därför göras en bedömning avseende vad som kan passa inom ramen för detta. Skatteverket skriver dock att en förmån som avser en motionsanläggning av normalt slag är skattefri.

En vanlig fråga vi får då är, går dessa att kombinera?

Svar ja! Friskvårdsbidrag och en naturaförmån går att kombinera under förutsättning att alla anställda erbjuds samma förmåner. I detta fall, när arbetsgivaren erbjuder både förmån och bidrag, kan alltså beloppsgränsen sammanlagt överstiga 5 000 kr per år och anställd utan att den anställda behöver förmånsbeskattas.

Kontakta oss