Hur beskattas kvalificerade aktier i ett fåmansbolag?

Men bra skatteplanering finns det stora summor att spara. Ekonomibolagets skatterådgivare hjälper varje år många delägare i fåmansbolag att planera sin lön, pension och utdelning för att få ut så mycket som möjligt att företagets överskott. Nedan beskrivs vilken beskattning som gäller vid utdelning från ett fåmansbolag.

 Förutsättningen i detta exempel är att andelarna är kvalificerade. Läs mer här: Hur beskattas utdelning från ett fåmansbolag? 

Beskattning:

  • Utdelning inom gränsbeloppet beskattas till som kapital, men endast med 2/3 vilket ger 20 % i skatt.
  • Utdelning över gränsbeloppet beskattas som tjänst, ca 30% - 54 % beroende på löneuttag. Dock högst 90 IBB vilket för 2021 motsvarar 6 138 000 SEK (90 x 68 200 SEK).
  • Utdelning utöver ovan beskattas med 30 %.

Det finns 2 alternativ att räkna fram gränsbeloppet.

  • Förenklingsregeln. Den ger ett gränsbelopp fördelat efter ägarandel. För samtliga aktier uppgår schablonbeloppet till 183 700 SEK (2,75 IBB) för år 2021. Äger man flera bolag får förenklingsregeln endast användas för 1 bolag per år.
  • Huvudregeln. Den ger ett gränsbelopp fördelat efter ägarandel på 50 % av lönesummorna minus statliga bidrag. Till detta lägger man på 9 % på omkostnadsbeloppet. För att få använda sig av lönesummorna måste man ta en viss lön själv samt äga minst 4 % av bolaget.
  • Sparade gränsbelopp från tidigare år oavsett vilken regel man använder räknas upp med ca 3%.

Att hålla kolla på ovanstående nivåer och långsiktigt planera sina uttag från bolaget kan spara stora belopp. Läs mer här: Vad behöver jag tänka på vid utdelning från mitt aktiebolag? 

Kontakta våra rådgivare på Ekonomibolaget om du behöver hjälp i dessa frågor.

Kontakta oss