Vad behöver jag tänka på vid utdelning från mitt aktiebolag?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många egenföretagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på ett par punkter så att allt går som det ska utan problem!

 

Har bolaget vinster att dela ut?

Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

 

Är det försvarbart att dela ut pengar?

Även om bolaget har gjort en vinst och det är lockande att ta ut pengar ur bolaget så snart det bara går finns det i Aktiebolagslagen ett krav på att säkerställa att det är försvarbart för bolaget. Om utdelningen till exempel innebär att bolaget inte har pengar kvar att betala sina skulder eller fakturor med så är det förbjudet att göra vinstutdelning. Samma förbud finns även om bolaget efter räkenskapsårsskiftet gått med förlust som ännu inte fastställts, men innebär att det balanserade resultatet behöver finnas kvar i bolaget för att det inte ska komma på obestånd.

 

Hur delar bolaget ut pengarna?

Generellt sett finns det två tillvägagångssätt att besluta om vinstutdelning – antingen på ordinarie bolagsstämma i samband med fastställande av årsredovisningen eller på en extra bolagsstämma där aktieägarna beslutar om en utdelning.

 

Hur mycket skatt ska betalas?

Det är viktigt att veta hur mycket av utdelningen som är en skatteskuld vid utdelningstidpunkten, annars finns det såklart en stor risk att skattepengarna försvinner av bara farten. Är ditt bolag ett fåmansbolag? Finns det externa aktieägare utanför närståendekretsen som inte är direkt involverade i verksamheten? Alla dessa punkter påverkar storleken på skatten som kan variera från 20%-50% beroende på omständigheterna och storleken på utdelningen. Läs gärna mer om hur utdelningsutrymmen beräknas här!

 

När ska skatten betalas?

Även på denna punkt finns det två sätt att betala skatten på bolagets utdelning – antingen direkt till Skatteverket från bolaget via Arbetsgivardeklarationen eller så tas utdelning upp i den privata inkomstdeklarationen året efter utdelningen har blivit tillgänglig för utbetalning. Detta är viktigt att tänka på då beskattningen av utdelningen alltså inte hänger på när utdelningen har betalats ut – utan när den har beslutats vara tillgänglig för utdelning!

 

Övriga omständigheter

I år har vi alla drabbats av corona-pandemin, vilket påverkar möjligheterna att ta utdelning på flera sätt även nästa år. Har bolaget dragit nytta av t.ex. omställningsstöd från Skatteverket eller stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket påverkar detta möjligheten för bolaget att dela ut pengar. Vid utdelning efter att ha mottagit dessa stöd kan bolaget bli skyldigt att återbetala dem samt i värsta fall kan det bli straffrättsliga påföljder. Mottagna stöd påverkar även beräkning av lönebaserat utdelningsutrymme, läs mer här.

Kontakta våra erfarna auktoriserade redovisningskonsulter idag för att få hjälp med att räkna ut hur mycket utdelning just du kan ta från ditt aktiebolag!

Kontakta oss