Lägst skatt är inte alltid bäst

För dig med enskild firma eller som är andelsägare i handelsbolag finns stora möjligheter till resultat- och skatteplanering i din NE- eller N3A-bilaga.

Det kan vara lockande att använda sig av möjligheter att göra avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond för att sänka det skattemässiga överskottet och därigenom minska både egenavgifter och skatt.

Här är det viktigt att tänka till före. Dessa avsättningar kan medföra långsiktiga konsekvenser som en kanske inte tänker på i första hand.

Ett lägre skattemässigt överskott innebär både lägre egenavgifter och skatt.

Det innebär också en lägre taxerad inkomst.

En lägre taxerad inkomst kan bland annat innebära:

 

Lägre SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Vid långtidssjukdom kan det få förödande konsekvenser i framtiden. Ingen planerar ju för sjukdom, men den kan drabba vem som helst. För att maximera SGI ska den taxerade inkomsten 2021 uppgå till 380 800 kr (8 prisbasbelopp).

 

Lägre PGI (pensionsgrundande inkomst)

Även PGI kan drabbas kraftigt. För att tjäna in maximal allmän pension 2021 ska den pensionsgrundande årsinkomsten uppgå till 550 000 kr, dvs 45 833 kr per månad.

För dig som egenföretagare som kanske inte gör regelbundna pensionsavsättningar är detta en oerhört viktig parameter att ta hänsyn till.

 

Svårt att ta lån

En låg taxerad inkomst kan innebära svårigheter för dig att ta lån.

Bostadslån överstigande 4,5 x årsinkomsten kan vara svåra att få, dessutom innebär de ytterligare amorteringskrav.

 

Svårt att betala skatten

Om firman gör underskott kommande år kan hela eller delar av den avsatta periodiseringsfonden användas till resultatutjämning och täcka underskottet. 

Men om firman fortsatt gör liknande, eller t o m bättre, resultat innebär det en extra skattebelastning det år periodiseringsfonden tvingas tillbaka till beskattning. En återföring av periodiseringsfond ovanpå det årets resultat kan, i och med de progressiva skattetabellerna, medföra en högre skatteeffekt. Dessutom gäller det att ha likviditet att betala skatten då den ska betalas.

Skatteplanering för dig med NE-/N3A-bilaga är inte alltid så enkelt. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och vad som är rätt för just dig beror på dina egna förutsättningar.

Ta hjälp av Ekonomibolagets erfarna skatterådgivare så lotsar vi dig rätt i den snåriga skattedjungeln.

Kontakta oss