Rapportpaket - Varför?

En sedvanlig balans- och resultatrapport ger en ögonblicksbild av verksamheten och för många bolag räcker detta för att styra verksamheten. Problemet med är att dessa rapporter inte visar några prognoser eller trender framåt.

Vad ska man göra om kunden vill ha med en budget att ställa emot, olika scenarier, prognoser och andra analyser? Nyckeltal är väldigt viktiga och kan användas som ett bra styrmedel när man driver företag. Men vad händer om en kund inte får nyckeltal presenterade på månads- eller kvartalsbasis? Betyder det att man som kund måste vänta 1 år för att exempelvis få veta vad soliditeten är (i samband med årsredovisningen)? Ligger vinstmarginalen i linje med vad vi har budgeterat? Det är frågor som gärna får besvaras löpande - inte bara när årsbokslutet är upprättat.

Många bolag vet inte heller vilka nyckeltal man skall titta på och hur dessa beräknas. Har bolaget en professionell styrelse eller vill presentera siffror till företagets intressenter så räcker oftast inte balans- och resultatrapporten. Det blir bökigt för en kund att få olika rapporter från olika ställen, i olika format, nyckeltal separat, en analys från någon tredje-partsmjukvara och så vidare. Hur kan man samla allting under ett och samma tak?

Ovan frågeställningar kan sammanfattas med ett ord - rapportpaket.

Rapportpaketen är motorn i växande bolag, innovationsbolag, bolag som expanderar till andra marknader m.m. Alla bolag som arbetar mot mål har stor nytta av att löpande följa upp sina mål. Våra rapportpaket utgör ett perfekt underlag för verksamhetsstyrningen. Har ni en professionell styrelse blir rapportpaketet det bästa ni kan bistå styrelsen med. Vill ni locka investerare så täcker rapportpaketet samtliga behov kring finansiell information.

De rapportpaket Ekonomibolaget skapar är helt egenutvecklade och skräddarsydda efter kundens behov. Med tydlig design och illustrativa diagram blir rapportpaketet läsbart för alla inom organisationen, inte bara den ekonomikunnige. Det går att utforma så det kan presenteras inom organisationen eller externt. Ni väljer vilka siffror och analyser som skall visas. Vårt rapportpaket är väldigt skarpt och anpassningsbart, då vi bygger det från grunden. Då vi själva tar fram våra rapportpaketet kan vi styra utvecklingen och möta era specifika önskemål gällande exempelvis funktioner, vi är inte låsta till att invänta uppdateringar från extern programleverantör. 

Via våra rapportpaket kan ni få ut följande;

 • Finansiell översikt
 • Trendanalys
 • Resultatanalys
 • Kassaflödesanalys
 • Resultatprognos
 • Budget/Utfall
 • Likviditetsprognos
 • Diagram
 • Nyckeltal
  ... och mycket annat

 

Våra rapportpaket anpassas för bolag som är i sin uppstartsfast till bolag som knackar på dörren till börsen. Kontakta oss för att höra mer om vilken typ av rapportpaket som passar just er verksamhet.