2 min read

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Har du sålt en bostadsrätt under 2023? Bilaga K6

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på när du ska redovisa denna försäljning i bilaga K6. För redovisning av bilaga K5, vänligen tryck här.

 

Bilaga K6 - Bostadsrätt

Denna blankett skall användas om du sålt en bostadsrätt som är en privatbostad. Om du har sålt ett småhus så deklarerar du försäljningen på blankett K5. Om du har sålt tomtmark (näringsfastighet) deklarerar du försäljningen på blankett K7.

 

Äkta eller oäkta bostadsrättsförening

Bostadsrätten är antingen en äkta eller oäkta bostadsrättsförening. Idag är majoriteten av bostadsrättsföreningarna äkta. Det är skattemässiga skillnader i att äga en lägenhet i en äkta eller en oäkta bostadsrättsförening. En förmån kan uppstå för en innehavare i en oäkta förening som baseras på mellanskillnaden mellan en uppskattad normalhyra och den lägre månadsavgiften som betalas. Detta är kopplat till att oäkta bostadsrättsföreningar har goda hyresintäkter vilket leder till lägre månadsavgifter, i vissa fall inga månadsavgifter alls. Säljer du en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening ska du istället deklarera försäljningen i bilaga K9.

 

Varför är detta viktigt? Jo;

 

Om du säljer din lägenhet i en äkta bostadsrättsförening uppgår reavinstbeskattningen på vinsten till 22%. Om du säljer din lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening, klassificeras det som andelsförsäljning i en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag, där uppgår reavinstbeskattningen på vinsten till 30%.

 

Kapitaltillskott

Detta avser den del av månadsavgiften som bostadsrättsinnehavaren betalar månatligen och som går till avbetalning av lånen som bostadsrättsföreningen har. Denna del är avdragsgill och kommer förtryckt på deklarationen. Saknas den får man vända sig till sin bostadsrättsföreningen och efterfråga den. 

 

Inre reparationsfond
Detta avser bostadsrättens andel av en fond som upprättats av bostadsrättsföreningen för reparationer. Den aktuella andelen är avdragsgill och kommer förtryckt på deklarationen. 

 

Saknade uppgifter
Om du saknar inköpspris, exempelvis på grund av att du fått bostadsrätten via gåva, arv eller bodelning har du rätt att använda förmögenhetsvärdet 1 januari 1974 multiplicerat med 150%. 


Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende exempelvis försäljningar och kapitaltillskott. Kontrollera alltid att exempelvis försäljningssumman stämmer med överlåtelseavtalet.

 

Avdrag

Till inköpspriset hör insatsen/grundavgiften samt inredningsval/tillval om lägenheten var en nyproduktion och du betalade för inredningen. Eventuella upplåtelse- och inträdesavgifter hämtas från upplåtelseavtalet. Om du har haft utgifter för grundförbättringar, förbättrande reparationer eller underhåll kan du ha rätt att dra av dem. Det gäller de år som de sammanlagda förbättringsutgifterna har varit minst 5 000 kronor. Utgifter för reparationer och underhåll får du bara dra av om du har haft dem under försäljningsåret eller något av de fem föregående åren. Du har även rätt att göra avdrag för försäljningsutgifter, exempelvis mäklararvode eller homestyling.

 

Uppskov

Om du har sålt med vinst har du i vissa fall rätt att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Du begär uppskov genom att dra av ett preliminärt eller slutligt uppskovsbelopp från din uträknade vinst.

 

Vinstskatt

Betala vinstskatten senast den 12 februari
Du som har sålt en bostad med vinst kan betala in skatten i samband med försäljningen. Då undviker du även att behöva betala kostnadsränta på vinsten.

På kvarskatt över 30 000 kronor beräknas ränta från och med den 13 februari 2024
På kvarskatt som är högst 30 000 kronor beräknas ränta från och med 4 maj 2024

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vilka avdrag du kan göra, beräkna eventuellt uppskovsbelopp samt hjälpa dig upprätta hela deklarationen. 

 

Kontakta oss

Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

2 min read

Deklaration vid försäljning av bostadsrätt, bilaga K6

Om du under 2021 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2022. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på...

Read More
Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

3 min read

Har du sålt ett småhus under 2023? Bilaga K5

Om du under 2023 har sålt en bostadsrätt eller ett småhus så ska du redovisa försäljningen under 2024. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt...

Read More
Deklaration vid försäljning småhus, bilaga K5

2 min read

Deklaration vid försäljning småhus, bilaga K5

Om du under 2021 har sålt en bostadsrätt eller ett småhus så ska du redovisa försäljningen under 2022. I detta inlägg reder vi ut begreppen samt vad...

Read More