Vad gäller för gåvor till anställda?

Att få en gåva från sin arbetsgivare är normalt en skattepliktig förmån. Dock finns det vissa undantag. Dessa är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor som är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Se mer nedan under respektive rubrik. 

Gåvor får inte lämnas i pengar eller sådant som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva. 

Julgåvor
En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms) samt har delats ut till samtliga anställda (eller en större grupp). 

Vid ett läge där julgåvan skänks till en välgörenhetsorganisation gäller speciella regler:

  • Om man som anställd inte fått välja detta så är det att likställas med en skattefri gåva
  • Om man som anställd istället aktivt valt och bett sin arbetsgivare att skänka pengar till välgörenhetsorganisationen så blir man däremot beskattad på beloppet

Minnesgåva
Minnesgåvor kan man ge till de som varit varaktigt anställda i samband med:

* Att man uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)

* Att man varit anställd en längre tid (minst 20 år)

* Att anställningen upphör

Med varaktigt anställd menas att den sammanlagda anställningstiden är minst 6 år.

Minnesgåvan är skattefri för den anställde om värdet inte överstiger 15 000 kronor (inklusive moms). Man kan få högst 2 minnesgåvor av arbetsgivaren.

Bidrag till resa är tillåtet som minnesgåva, men dock endast om arbetsgivaren betalar direkt till researrangören. Det går alltså inte att ta ett kvitto och betala ut beloppet i efterskott. 

Jubileumsgåva
En jubileumsgåva är en gåva till de anställda i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms).

Fraktkostnader eller andra kostnader som tillkommer vid t.ex. beställning räknas inte med i beloppet. 

Håller arbetsgivaren sig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan. 

OBS! Överstiger värdet på gåvan det skattefria beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan. Företaget får då inte heller lyfta moms på kostnaden. Den blir dock avdragsgill på samma sätt som lön. 

 

Kontakta oss