När behöver ett bolag ha revisor?

Enligt huvudregeln ska alla aktiebolag ha revisor. Det finns däremot företag som har möjlighet att välja bort kravet på revisor om de inte uppnår särskilda kriterier.

För att kravet på revisor ska infalla ska bolaget nå upp till minst två av nedan gränsvärden 2 år i rad, det måste dessutom vara samma 2 gränsvärden som uppnåtts. I och med detta kan kravet på revisor på grund av ovan nämnda värden gälla först från och med tredje räkenskapsåret.

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Utöver detta finns det andra faktorer som utgör ett krav på revisor trots att ovan nämnda gränsvärden inte är uppfyllda. Exempel på detta är bland annat publika aktiebolag och aktiebolag som bedriver bank- eller finansrörelse. Även advokatfirmor har krav att se till att det utses en revisor i deras verksamhet i enlighet med Advokatsamfundets regler.

Även om ditt bolag inte uppfyller de brytpunkter som listats ovan kan det vara en trygghet att bokföringen hanteras av en auktoriserad redovisningskonsult.

Detta lägger grunden för en korrekt bokföring som i takt med att bolagets verksamhet och omsättning växer flyger igenom revisorers kontroller utan problem. Tar ni hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult får ni även tillgång till ett bollplank när det kommer till alla frågor relaterade till ekonomi, bokföring och skatter för både ert företag och er själva.

 

Kontakta oss