Vad behöver göras vid ägarförändringar i aktiebolag?

Överlåtelser av aktier i fåmansbolag kan ske av flera olika anledningar: en ny investerare vill gå in i bolaget, en tidigare samarbetspartner vill dra sig ur eller så är det helt enkelt dags att sälja bolaget av någon anledning. I detta blogginlägg sammanfattar vi de förändringar som behöver göras på diverse olika platser när det har skett en ägarförändring i ett fåmansbolag.

 

Ändring av bolagets uppgifter

Om det i samband med ägarförändringen sker en förändring i bolagets styrelse, bolaget byter adress eller vilken revisor som får i uppdrag att revidera bolagets räkenskaper ska detta anmälas till Bolagsverket. Detta kan göras antingen via deras e-tjänst eller via en blankett som finns tillgänglig på deras hemsida.

 

Ändring av verklig huvudman

Vid förändring av ägandet i ett bolag ska en anmälan om förändring av verklig huvudman lämnas in till Bolagsverket om ägarförändringen innebär att bolaget får en ny verklig huvudman som direkt eller indirekt innehar 25% eller mer av aktierna i bolaget. Detta blir alltså även aktuellt om en närstående köper in sig i bolaget, då detta kan få konsekvenser på kontrollen i bolaget.

 

Anmälan till Skatteverket

Vid ägarförändringar i bolaget ska även en ändringsanmälan skickas in till Skatteverket för att redovisa vilka (om några) som är ägare i bolaget och behöver upprätta en kapitalbeskattningsblankett i fallet att bolaget gör utdelning, men även om denna utdelning ska beskattas som utdelning i fåmansbolag eller inte.

 

Uppdatera aktiebok

Aktieboken skall uppdateras med korrekt innehavare av aktier samt överlåtelsedatum. Om det finns fysiska aktiebrev ska dessa överlämnas till de nya ägarna.

 

Redovisa försäljningen

Slutligen behöver försäljningen och den uppkomna kapitalvinsten eller kapitalförlusten redovisas till Skatteverket via den privata inkomstdeklarationen. Är aktierna kvalificerade skall detta redovisas på blankett K10, annars redovisas det på blankett K12.

 

Observera att uttagen utdelning ur fåmansbolag alltså påverkar beskattningen av försäljningen av andelar i denna typ av företag. Läs mer om hur utdelningsutrymmet i bolaget beräknas här!

 

Kontakta en av våra auktoriserade redovisningskonsulter eller certifierade affärsrådgivare om ni har gjort ägarförändringar i ert bolag och undrar över vilka konsekvenser det för med sig för er och ert bolag.