1 min read

Ekonomifakta 2023

Ekonomifakta 2023

Det har inte undgått någon att år 2022 slagit hårt mot ekonomin. Inflationen har de senaste åren legat på en låg och stabil nivå men ligger idag långt över Riksbankens mål på 2%. Corona-pandemin och de ökade gas- och oljepriserna är en stor orsak till detta. Olja och gas/energi är insatsvaror i andra varor vilket innebär att andra varor också stiger i pris. Stigande räntor slår hårt mot hushållen och företagen. Börsen har också tagit rejält med stryk vilket syns på samtliga världsindex. 
Bedömare menar att inflationen i Sverige kommer falla ett par procent till cirka 5% under 2023. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur under år 2023 med flera års varaktighet.

I Sverige faller den genomsnittliga kommunalskatten något till 32,23% år 2023. Lägst kommunalskatt finner vi i Solna med 29,45% och högst kommunalskatt finner vi i Dorotea med 35,15%. 

Prisbasbeloppet höjs till 52 500 kronor vilket är en höjning med 4 200 kronor. Detta innebär att förhöjt prisbasbelopp blir 53 500 kronor.

För inkomståret 2023 kommer skiktgränsen för statlig inkomstskatt vara 598 600 kronor (beskattningsbar förvärvsinkomst). Detta är inräknat efter grundavdraget, vilket innebär att brytpunkten för fastställd förvärvsinkomst kommer vara 613 900 kronor. Detta motsvarar en månadslön på 51 158 kr innan statlig skatt påförs. 
Detta är en ökning från år 2022 då skiktgränsen för beskattningsbar förvärvsinkomst var 540 700 kronor.

Inkomstindex ökar från 194,19 under 2022 till 203,13 år 2023 vilket innebär en ökning med 4,6 procent. 
Inkomstbasbeloppet har fastställts till 74 300 kronor, en ökning från 71 000 kronor.

Den schablonmässiga utdelningsutrymmet ökar till 195 250 kronor, från 187 550 år 2022. Schablonutrymmet för utdelning beräknas på samma sätt: 2,75 x IBB. 

Kontakta oss gärna om du önskar hjälp med skatteplanering kring utdelning, lön och pension.

Kontakta oss

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en viktig rättslig process som erbjuds företag och som är utformad för att hjälpa företag som har ekonomiska problem att...

Read More
När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

När ett företag står inför ekonomiska svårigheter

Att leda och driva ett företag är en resa fylld med både framgångar och utmaningar. Ibland kan företag ställas inför betalningssvårigheter, och...

Read More
Benefits of outsourcing Accounting and Payroll Management

Benefits of outsourcing Accounting and Payroll Management

Are you considering outsourcing your accountingd department? In today's business world, handling accounting and payroll administration can be a...

Read More