Ekonomibloggen

Rådgivning kring ägarförändringar i fåmansbolag

Vad behöver göras vid ägarförändringar i aktiebolag?

2021-08-15 14:08

Överlåtelser av aktier i fåmansbolag kan ske av flera olika anledningar: en ny investerare vill gå in i bolaget, en tidigare samarbetspartner vill dra sig ur eller så är det helt enkelt dags att sälja bolaget av någon anledning. I detta blogginlägg sammanfattar vi de förändringar som behöver göras på diverse olika platser när det har skett en ägarförändring i ett fåmansbolag.

Läs Mer
Rådgivning kring trädabolag

Sänk skatten genom att lägga bolaget vilande i 5 år

2020-12-08 15:51

Många företagare som av olika anledningar vill upphöra med verksamheten i sitt bolag vill ofta sätta sitt bolag "vilande". Faktum är att termen vilande varken har någon juridisk- eller fast betydelse. Termen syftar till en metod som går under flera beteckningar; "trädabolag", "5;25-bolag" eller som i detta fall "vilande aktiebolag".

Syftet med denna populära metod är att undvika hög vinstbeskattning, om exempelvis bolaget har höga vinstmedel från tidigare år, om bolaget avyttrat ett dotterbolag eller en verksamhet med hög vinst som påföljd eller om bolaget skall avyttras. Metoden innebär att man som företagare väljer att upphöra med all verksamhet i bolaget under 5 hela kalenderår. Om detta görs under pågående år så räknas inte det året som ett helt kalenderår.

Läs Mer
Rådgivning kring beskattning av utdelning

Hur beskattas utdelning från ett fåmansbolag?

2020-10-21 13:41

Vad utgör ett fåmansbolag?

När fyra eller färre verksamma delägare äger kvalificerade aktier motsvarande mer än hälften av rösterna i ett aktiebolag så innebär det att bolaget är ett fåmansbolag. Det är denna princip som utgör grunden för fåmansbolagsregeln, eller 3:12-reglerna. Den senare benämningen är allt mer använd och har sin bakgrund i gamla lagen om statlig inkomstskatt; 3 kapitlet 12 paragrafen, därav namnet. Reglerna reglerar bland annat hur en delägare beskattas vid avyttring av aktier i aktiebolaget eller det som i detta fall är aktuellt, utdelning från aktiebolaget. Delägare som ingår i en närstående krets räknas som en enda delägare, vid bedömningen om det är ett fåmansbolag eller inte. Reglerna gäller delägare som privatpersoner och inte ägande via exempelvis ett holdingbolag.

Läs Mer